Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Psycholog szkolny oferuje wsparcie uczniom i rodzicom

Drogi Uczniu.

Jeżeli przeżywasz jakiekolwiek obawy czy trudności związane z powrotem do szkoły, czujesz duży stres i potrzebujesz rozmowy, wsparcia, zachęcam do kontaktu ze mną. Jestem dostępna w szkole:
Wtorek: 9.00 – 12.00
Czwartek: 8.30 – 14.30
Piątek: 9.00 – 14.00
Możesz kontaktować się ze mną także poprzez e-dziennik oraz Messenger.
Zapraszam do kontaktu także Rodziców.
Aleksandra Świerczyńska
psycholog szkolny

Wpis Informacje dotyczące powrotu uczniów ze zdalnego nauczania

Uczniowie klas IV-VI przychodzą do szkoły 20 maja (czwartek), 21 maja (piątek), 24 maja (poniedziałek). W tych dniach uczniowie klas VII-VIII powracają do nauczania zdalnego. Świetlica szkolna jest czynna od godz. 7.00 do godz. 16.00.

Uczniowie przychodzą do szkoły na zajęcia stacjonarne w maseczkach zakrywających usta i nos oraz przebywają w stałych salach w reżimie sanitarnym. Nie przemieszczają się po szkole. Nauczyciele przychodzą na lekcje do uczniów.

Przydział sal:
IV a – 20
IV b – 112
V a – 113
VI a – 110
VI b – 115
Uczniowie przechodzą do innych sal tylko na lekcjach: plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz informatyki.
Przerwa obiadowa dla uczniów klas:

IV – godz. 10.25
V-VI – godz. 11.25.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w naszej szkole są dni: 25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) dla uczniów klas I – VII, uczniowie klas ósmych przystępują w tych dniach do egzaminu ósmoklasisty (świetlica czynna od 7.00 do 16.00).

Od dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek) – wszyscy uczniowie realizują zajęcia w szkole – w trybie stacjonarnym.

Przydział sal:

I a – 18
I b – 19
II a – 23
II b – 21
III a – 27
III b – 28
IV a – 20
IV b – 112
V a – 113
VI a – 110
VI b – 115
VII a – 309
VII b – 308
VII c – 310
VIII a – 119
VIII b – 120

Przerwy obiadowe od 31.05.2021 roku :
10.00 – klasy I
10.10 – klasy II
10.25 – klasy III-IV
11.25 – klasy V-VIII

Wicedyrektor szkoły, Kornel Mielczarek

Wpis Stacjonarne nauczanie klas VII-VIII od 17 maja 2021r.

PRZYPOMINAMY – Uczniowie klas VII-VIII przychodzą do szkoły według planu lekcji w dniach 17 maja (poniedziałek), 18 maja (wtorek), 19 maja (środa), 28 maja (piątek).
Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania maseczki zakrywającej usta i nos. Uczniowie przebywają w stałych salach, do których na poszczególne lekcje przychodzą nauczyciele. Uczniowie w trakcie przerwy nie przemieszczają się po szkole i pozostają w pobliżu wyznaczonej sali lekcyjnej.
Przydział sal:
308 – klasa 7b
309 – klasa 7a
310 – klasa 7c
119 – klasa 8a
120 – klasa 8b
Przerwa obiadowa dla uczniów klas VII-VIII jest o godzinie 11.25.
Wicedyrektor Kornel Mielczarek

Certyfikaty i wyróżnienia:

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna