Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Finał VIII interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”

W dniu 23 marca 2021r.odbył się finał VIII interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. Patronat honorowy nad Konkursem objęli:

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE,

  1. Krzysztof Matyjaszczyk –  Prezydent Miasta Częstochowy,
  2. Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 27 szkół podstawowych z naszego regionu. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszym etapie (szkolnym) uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne pt.: „Wartość Wody”, natomiast w etapie drugim rozwiązywali test wiedzy. Finał konkursu, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, odbył się w trybie zdalnym.

II miejsce w konkursie zajęła uczennica naszej szkoły – Magdalena Samul.

Do konkursu Magdę przygotował nauczyciel biologii Michał Szczepanik.

Gratulujemy Magdzie sukcesu!

Wpis Międzynarodowy Dzień Książki

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzimy co roku 2 kwietnia, w dniu urodzin duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena. Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY). Od tamtej pory, co roku, gospodarzem święta jest inne państwo.
Polska była organizatorem w 1979 roku.

Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych.

Z tej okazji w bibliotece szkolnej została przygotowana wystawka książek Hansa Christiana Andersena. Uczniowie kl. 4-8 wraz z wychowawcami obejrzą prezentację Dlaczego warto czytać? Dla najmłodszych z klas 1-3 przygotowano scenariusz zajęć poświęcony książce oraz konkurs plastyczny.

Wpis Konkurs Ozdoba Wielkanocna'

W okresie 8–24 marca 2021 r. wychowawcy świetlicy przygotowali konkurs świąteczny na oryginalną ozdobę wielkanocną.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I – III.

Celem konkursu było przypomnienie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, poznanie technik zdobienia jajek i uatrakcyjnienie zajęć świetlicowych.

W konkursie wzięło udział 23 uczniów z klas I – III. Nagrodami w konkursie są: zestawy kreatywnych ozdób wielkanocnych oraz czekoladowe króliki i jajeczka. Z prac konkursowych uczniów została przygotowana wystawa.

Nagrody główne:

I miejsce: Dominika Piątek kl. I b i Szymon Piątek kl. III b

II miejsce: Aleksandra Morzyk kl. II b i Julia Kamińska kl. II b

III miejsce: Nikola Wawrzyńczak kl. I a, Szymon Cierpiał kl. III a i Kalina Kowalczyk kl. III a

Wyróżnienia:

Lena Żak kl. I a, Laura Sala  kl. I a, Emilia Sałata kl. Ia, Nikola Pęcak kl. I b, Zuzanna Porębska   kl. III  a, Wojciech Waśkiewicz kl. III b

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie i drobną świąteczną niespodziankę.

Mateusz Adamski kl. I a, Zuzanna Mrozek kl. I a, Alicja Sypuła kl. II a, Julia Czerwik kl. II b, Zuzanna Chwastek kl. II b, Kacper Chwastek kl. II b,

Agata Pietrajczuk kl. II b, Natalia Pidzik kl. II b, Adam Górecki kl. III a, Anna Romanowska kl. III b

Dyplomy i nagrody  uczniowie mogą odebrać w sekretariacie szkoły do 2 kwietnia (piątek) do godz. 12.00 lub zostaną przekazane przez organizatorów konkursu po zakończeniu nauki zdalnej w kl. I-III.

Konkurs na Ozdobę Wielkanocną

Wpis Działalność opiekuńcza szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła prowadzić będzie działalność opiekuńczą w świetlicy szkolnej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III.

Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Uczniowie klas I – III, którzy objęci zostaną opieką w świetlicy szkolnej, realizować będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 502).

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

Certyfikaty i wyróżnienia:

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna