Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Logowanie do dziennika elektronicznego

  • Rodzice i uczniowie mogą logować się do dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia przez stronę www.rodzina.librus.pl
  • Po przejściu na stronę należy kliknąć fioletowy przycisk „LIBRUS Synergia” na górnej belce, pod którym znajduje się przejście do strony Logowanie.
    Instrukcja logowania do dziennika Librus
  • Aby się zalogować, należy w wyświetlonym po kliknięciu widoku wpisać login (najczęściej cyfrowy) oraz hasło otrzymane od szkoły. Przy pierwszym logowaniu wymagana będzie zmiana tego hasła na własne.
  • Wszystkie opcje w dzienniku elektronicznym są bezpłatne w przypadku korzystania z przeglądarki internetowej. Nie ma obowiązku korzystania z płatnej aplikacji.

Wpis Informacja dotycząca zmian w organizacji pracy szkoły od 26 października 2020 r.

Od poniedziałku 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. nauka w klasach IV – VIII będzie prowadzona w formie zdalnej.

Zajęcia on-line odbywać się będą przez platformę Google Meet w/g obowiązującego planu. Czas trwania lekcji zdalnych wynosi od 30 minut do 45 minut. Prowadzone będą również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne itp.)
Zmiany w planie wynikające z usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycieli, zamieszczane będą tak jak dotychczas w dzienniku elektronicznym.

Uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera lub Internetu, mogą korzystać na terenie szkoły z tzw. „Stacji nauki zdalnej” (pracownie komputerowe lub inne pomieszczenia szkolne umożliwiające uczestnictwo w lekcjach zdalnych). W takim przypadku uczeń pracował będzie pod opieką nauczyciela świetlicy. Proszę rodziców o przesłanie informacji wychowawcom, jeśli dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach zdalnych na terenie szkoły.

Szkoła dysponuje 8 komputerami do wypożyczenia na okres nauki zdalnej, w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Komputery w pierwszej kolejności wypożyczane będą uczniom z rodzin wielodzietnych.

Szczegółowe zasady współpracy uczniów z nauczycielami podczas nauki zdalnej, zostaną przekazane niezwłocznie przez dziennik elektroniczny.

Nauka w klasach I – III odbywać się będzie w formie stacjonarnej wg dotychczasowego planu.

Świetlica szkolna dla uczniów klas I – III czynna będzie od 7.00 – 16.00.

Informuję, że w godz. od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16. roku życia nie będą mogły same wychodzić z domu, tylko pod opieką dorosłego.

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

Wpis VII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Logo Dyktanda Niepodległościowego

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” odbywa się od 2013 roku, więc w tym roku szkolnym organizowane było już po raz ósmy. Nasza szkoła po raz czwarty uczestniczyła w tym wyjątkowym projekcie.

Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W tekstach do napisania pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę.

W roku jubileuszowym – 2018 dyktando pisało prawie 54 000 tysiące uczniów z sześciu województw: śląskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Konkurs odbywa się corocznie jesienią, a teksty dyktand poprzednich edycji są dostępne na stronie internetowej (wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło „dyktando niepodległościowe” i wejść w zakładkę „materiały”).

VII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” w roku szkolnym 2020/2021 odbywało się w naszej szkole w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych.

W etapie szkolnym w pierwszej kategorii wiekowej dyktando pisało dwanaścioro uczniów i aż dwie osoby uzyskały wymaganą ilość punktów, aby przejść do kolejnego etapu, czyli wojewódzkiego. Są to uczniowie: Jakub Cieśla z klasy VI b oraz Zofia Kotlińska z klasy V a. Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Anna Markowska i p. Joanna Jadowska.

W klasach VII -VIII trzynaścioro uczniów pisało dyktando i również dwie uczennice uzyskały odpowiednią ilość punktów i ostatecznie po weryfikacji prac zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. Są to: Adrianna Niewiadomska z klasy VII c oraz Alicja Całus z klasy VIII b. Opiekę nad uczennicami sprawowały: p. Agnieszka Sobota – Balsam i p. Magdalena Wąsińska.

Etap wojewódzki odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 r. Trzymamy kciuki!

Wpis Informacja dotycząca 'otwartych poniedziałków'

Dyrektor Szkoły informuje, że Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie nr NS-HD. 021.3.5.2020 z dnia 28.09.2020 r. rekomenduje, aby rozważyć rezygnację z organizacji tradycyjnych zebrań z rodzicami. W związku z powyższym informuję, że „otwarte poniedziałki” zostają zawieszone do odwołania. Kontakt rodziców z nauczycielami jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny.
Ponawiam również prośbę do rodziców o ograniczenie wchodzenia do budynku szkoły.

Jadwiga Knapik

Certyfikaty i wyróżnienia:

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna