Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Góra grosza

W tym roku nasza szkoła kolejny raz przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. W lutym
członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zbierali monety do oznaczonych puszek, segregowali je nominałami oraz pakowali. Udało się zebrać 7605 monet, co uczyniło kwotę 433 złotych 19 groszy. Monety przekazano na konto Towarzystwa Nasz Dom. Serdecznie dziękujemy za udział w akcji!

Wpis Sukcesy w konkursach plastycznych

Gratulacje dla Alicji Kijak za zajęcie III miejsca w Powiatowym Konkursie Literacko – Plastycznym pt. Tajemnica biblioteki” w kategorii dla klas IV-V,
oraz dla Kaliny Kowalczyk za zdobycie wyróżnienia w XI Powiatowym Konkursie Plastycznym „Zima w origami”
Opiekunem uczennic była pani Iwona Nocoń, nauczyciel plastyki.

Wpis Szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”

W dniu 25 marca 2024 r. w klasach IV- VIII odbył się szkolny konkurs ortograficzny. Celem konkursu było : rozpoznanie i wyłonienie w zespołach klasowych uczniów uzdolnionych ortograficzne, utrwalanie znajomości materiału ortograficznego klas IV – VIII, zachęcanie  do dbałości o poprawność ortograficzną i piękno mowy ojczystej. Uczestniczyło w nim 15 uczniów. Uczniowie rozwiązywali testy ortograficzne składające się z zadań  sprawdzających między innymi zasady pisowni wyrazów wielką i małą literą, pisowni wyrazów z „rz”, „ż”, „h”, „ch”, „ó”, „u”, „ą”, „ę”, pisowni różnych części mowy z przeczeniem „nie” oraz znajomość zasad interpunkcyjnych. Zadania testowe zostały dostosowane do dwóch kategorii wiekowych – uczniów klas IV -VI oraz klas VII – VIII.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu  wszystkich prac postanowiła nagrodzić  następujące osoby:

w kategorii klas IV – VI

 I miejsce –  Lena Mizera z klasy VI a
            II miejsce –  Anna Olszewska z klasy VI b
            III miejsce –  Róża Koczurkiewicz  z klasy IV a

w kategorii klas VI – VIII

 I miejsce –  Zuzanna Kozłowska z klasy VII b
            II miejsce – Zofia Kotlińska z klasy VIII a
            III miejsce – Karolina Samul z klasy VII b

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

Wpis ,,Matematyka w życiu codziennym'

25 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej w Hucie Starej B został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs matematyczno – kreatywny ,,Matematyka w życiu codziennym”. Celem konkursu było:
– popularyzowanie matematyki w życiu codziennym,
– rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz artystycznych,
– rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
– inspirowanie do twórczej interpretacji otaczającego świata,
– promowanie zdolności wśród uczniów oraz wzmacnianie wiary we własne możliwości.
Wśród nagrodzonych uczniów są uczniowie naszej szkoły.
🥇I miejsce Ada Junak oraz Michalina Banasiak (SP Poczesna)
🥈II miejsce Dominika Piątek (SP Poczesna)
🥉III miejsce Natasza Murawska
wyróżnienie: Lena Chudzicka, Patrycja Radwan (SP Poczesna) oraz Weronika Stolarczyk (SP Poczesna)
Gratulujemy!

Konkurs Matematyczno – Kreatywny ,,Matematyka w życiu codziennym”

Certyfikaty i wyróżnienia:

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna