Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Laboratoria przyszłości

Nasza szkoła w programie Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

 

KOMUNIKAT PRASOWY

 

W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Szkoła otrzymała 96600,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w tym nowoczesnego sprzętu elektroniczno-informatycznego.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Do 31 grudnia 2021 r. szkoła wydała 60% przyznanych środków, czyli 57960,00 zł. W ramach programu szkoła zakupiła sprzęt z wyposażenia obowiązkowego:

1) drukarka 3D Zortax M200Plus,
2) baza modeli 3D online z gotowymi scenariuszami kompatybilnymi z drukarką 3D,
3) zestaw filamentów Biodegradowalnych mix kolorów 20 sztuk,
4) laptop Asus,
5) mikrokontroler Elego Uno R3 z czujnikami,
6) stacja lutownicza Zhaoxin 936DH-75W LCD,
7) kamera Canon Xa11,
8) statyw benro kh 25p,
9) zestaw Lamp Quadralite Move x200 Kit (zestaw lamp studyjnych),
10) mikrofon kierunkowy Vmic Mini Saramonic,
11) mikroport Saramonic Blink B1 (RX+TX),
12) gimbal 3 osiowy,

Spośród dodatkowego wyposażenia zakupiono nagłośnienie do sali konferencyjnej: dwie kolumny Dynacord D15-3 oraz mixer Dynacord PowerMate 1600-3.

Zakupione pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane na lekcjach informatyki, techniki, muzyki, podczas uroczystości szkolnych, egzaminu ósmoklasisty oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez uczniów.

Komunikat (1) dotyczący rządowego programu Laboratoria Przyszłości

 

W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości szkoła od 1 stycznia do 1 września 2022 r.  zakupiła sprzęt w wysokości 40% przewidzianych środków, czyli za kwotę  38640,00 zł. Do szkoły trafiły:

1) pomoce z zakresu informatyki:
roboty edukacyjne:
– robot Makleblock Ultimate Robot Kit 2.0,
– makeblock Mbot Ranger Kit,
– zestaw robotów 4xmBot Explorer Kit 4xBt Dongle,
– klocki do samodzielnej konstrukcji – Pakirt Lego Spike Prime,

2) pomoce z zakresu techniki:
– pojemnik warsztatowy,
– pistolet do kleju na gorąco Rapid EG320,
– klej do pistoletu 12 mm 1 kg,
– laminator A4 Verotech VI 640,
– nożyczki uniwersalne

3) przybory dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności:
– kuchenka elektryczna Adler AD 6504,
– piekarnik elektryczny Esperanza EKO006,
– miski stalowe kpl 5 szt,
– opiekacz deloghi Sw 12 BC.S,

4) nagłośnienie do sali gimnastycznej:
dwie kolumny Audiophon Mojo 2200 Curve Pro+ oraz mixer Novox M10

Zakupione materiały będą wykorzystywane na lekcjach techniki, informatyki, na zajęciach
z robotyki, podczas uroczystości szkolnych, egzaminu ósmoklasisty. Pomoce kuchenne pozwoliły na wyposażenie kuchni dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Uczniowie będą mogli uczyć się współpracy zespołowej poprzez kreatywność, interdyscyplinarność i wspólne rozwiązywanie zadań. Jednocześnie będą odkrywać ukryte talenty, rozwijać kompetencje przyszłości w zakresie nauk przyrodniczych, robotyki, technologii
i inżynierii.

 

Komunikat (2) dotyczący rządowego programu Laboratoria Przyszłości

 

Działania podejmowane przez szkołę

1) realizacja zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), z wykorzystaniem tego wyposażenia (w tym jego instalacja i przeszkolenie osób prowadzących z nim zajęcia): zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne etc., udostępnianie uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć,

2) wyznaczenie przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora.  Jego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu,

3) uwzględnienie podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej,

4) dzielenie się dobrymi praktykami oraz wymienianie się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia,

5) wykorzystywanie tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.

LaboratoriaPrzyszlosci #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci https://www.gov.pl/web/laboratoria

 

Zajęcia w ramach programu Laboratoria przyszłości

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

listopad 2022 r. – Lekcja techniki w klasach czwartych

W listopadzie 2022r. uczniowie klas IVab wykorzystywali na lekcji techniki materiały takie jak pistolet do kleju Rapid oraz nóż z ostrzem chowanym zakupione w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Poniżej zdjęcia uczniów wykonane podczas realizacji tematów: „To takie proste!- Jesienny obrazek” oraz „To takie proste!- Pan Stop”.

Lekcja techniki w klasach czwartych

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

styczeń 2023 r. – Lekcja techniki w klasach czwartych i piątych

W styczniu 2023r. uczniowie klas IVab oraz Vab wykorzystywali na lekcji techniki pistolet do kleju Rapid zakupiony w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Poniżej zdjęcia uczniów podczas realizacji tematów: „To takie proste!- Wesoły Mikołaj” oraz „To takie proste!- Pudełko z patyków”.

Lekcja techniki w klasach czwartych i piątych

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

maj, czerwiec 2023 r. – Lekcje techniki w klasach czwartych i piątych

W maju i w czerwcu 2023r. uczniowie klas IVab oraz Vab wykorzystywali na lekcji techniki materiały takie jak pistolet do klejenia Rapid oraz nóż do cięcia z ostrzem chowanym zakupione w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Lekcje techniki w klasach czwartych i piatych - Laboratoria przyszłości

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna