RODO – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis RODO

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ
Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka,
Kolonia Poczesna ul. Szkolna 2, 42-262 Poczesna

zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka, ul. Szkolna 2, Kolonia Poczesna 42-262 Poczesna informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.l RODO.

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka, Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 2, 42-262 Poczesna:

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka, Kolonia Poczesna ul. Szkolna 2, 42-262 Poczesna mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka, Kolonia Poczesna ul. Szkolna 2, 42-262 Poczesna nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka, Kolonia Poczesna ul. Szkolna 2, 42-262 Poczesna nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych Paula Majcher-Guzik: email: [email protected]

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka, Kolonia Poczesna ul. Szkolna 2, 42-262 Poczesna informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny — wymagane w art.13 RODO:

  1. Pracownicy
  2. Kandydaci do Pracy;
  3. Nauczyciele;
  4. Dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami;
  5. Dzieci wraz z opiekunami;
  6. Poczta mailowa i telefony służbowe;
  7. Kontrahenci.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna