Organizacja roku szkolnego – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2022-2023:

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2022/2023: 1 września 2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
 • Ferie zimowe (woj. śląskie): 16 stycznia– 29 stycznia 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 23, 24, 25 maja 2023 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.
 • Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej

 • 14 października 2022 r.
 • 31 października 2022 r.
 • 2 maja 2023 r.
 • 23, 24, 25 maja 2023 r. dla klas I-VII (egzamin ósmoklasisty)
 • 9 czerwca 2023 r.

W ww. dniach świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00 – 16.00.

I półrocze: 01.09.2022 r. – 13.01.2023 r. – 85 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

II półrocze: 30.01.2023 r. – 23.06.2023 r. – 93 dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

Razem w roku szkolnym: 178 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna