Organizacja roku szkolnego – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2023-2024:

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024: 4 września 2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
 • Ferie zimowe (woj. śląskie): 29 stycznia– 11 lutego 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca– 2 kwietnia 2024 r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 14, 15, 16maja 2024 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.
 • Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej

 • 31 października 2023 r.
 • 2 stycznia 2024 r.
 • 2 maja 2024 r.
 • 14, 15, 16 maja 2024 r. dla klas I-VII (egzamin ósmoklasisty)
 • 31 maja 2024 r. (piątek po święcie Bożego Ciała)

W ww. dniach świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00 – 16.00.

I półrocze: 04.09.2023 r. – 26.01.2024 r. – 95 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

II półrocze: 12.02.2024 r. – 21.06.2024 r. – 82 dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

Razem w roku szkolnym: 177 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna