Organizacja roku szkolnego – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2020-2021:

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021: 1 września 2020 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
  • Ferie zimowe (woj. śląskie): 1 lutego – 14 lutego 2021 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
  • Egzamin ósmoklasisty: 25, 26, 27 maja 2021 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
  • Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej

  • 4-5 stycznia 2021 r.
  • 25, 26, 27 maja 2021 r. dla klas I-VII (egzamin ósmoklasisty)
  • 4 czerwca 2021 r.

W ww. dniach świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00 – 16.00.

I półrocze: 01.09.2020 r. – 29.01.2021 r. – 95 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

II półrocze: 15.02.2021 r. – 25.06.2021 r. – 84 dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

Razem w roku szkolnym: 179 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna