Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025 – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej szkoły podstawowej określa Zarządzenie nr URO.0050.624.2024.AU Wójta Gminy Poczesna z dnia 15 stycznia 2024r.

http://bip.poczesna.pl/pliki/dokumenty/2024-01-17/59/zarzadzenie-uro.0050.624.2024.au.pdf

I.  Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

Przyjmowanie zgłoszeń: od 26 lutego 2024 r. do 8 marca 2024 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Druk ZGŁOSZENIA(wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły)

 

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

Przyjmowanie wniosków: od 11 marca 2024 r. do 25 marca 2024r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 (PDF)

Druk WNIOSKU (wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły)

 

Pozostałe dokumenty:

  1. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania.
  2. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zatrudnieniu.
  3. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna