Grono pedagogiczne – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Grono pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Anna Kromołowska
 • mgr Olga Minkina
 • mgr Agnieszka Kurzak
 • mgr Maria Kosińska
 • mgr Anna Musialik
 • mgr Iwona Pidzik

Religia

 • mgr Barbara Chądzyńska
 • ks. Tomasz Gryl

Język polski

 • Joanna Jadowska
 • Anna Markowska
 • Agnieszka Sobota- Balsam
 • Magdalena Wąsińska

Język angielski

 • mgr Marlena Blukacz
 • mgr Katarzyna Kołodziejczyk
 • mgr Małgorzata Pijet

Język niemiecki

 • Elżbieta Grzyb

Muzyka

 • Wiesława Leonarcik

Plastyka

 • Iwona Nocoń

Historia, Historia i społeczeństwo

 • Kornel Mielczarek
 • Agnieszka Sobota-Balsam

Wiedza o społeczeństwie

 • Kornel Mielczarek

Przyroda

 • Maria Kosińska

Geografia

 • Klaudia Krawczyk

Biologia

 • Michał Szczepanik

Chemia

 • Iwona Kopaczewska

Fizyka

 • Agnieszka Królak

Matematyka

 • Jadwiga Knapik
 • Agnieszka Bożek
 • Ewa Krok
 • Agnieszka Królak

Informatyka, Edukacja informatyczna

 • Urszula Nieckarz
 • Wiesława Leonarcik

Technika

 • Wiesława Leonarcik

Wychowanie fizyczne

 • Dorota Kita
 • Patryk Kozłowski
 • Paweł Wiśniewski
 • Robert Markowski /zw. lekarskie

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Michał Szczepanik

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Iwona Kopaczewska

Doradztwo zawodowe

 • Ewa Urbańska

Świetlica szkolna

 • Małgorzata Krawczyk
 • Agnieszka Bożek
 • Marlena Blukacz
 • Elżbieta Grzyb,
 • Kamila Hercog-Krawczyk
 • Katarzyna Kołodziejczyk
 • Ewa Krok
 • Agnieszka Królak,
 • Wiesława Leonarcik
 • Kornel Mielczarek
 • Urszula Nieckarz,
 • Iwona Pidzik
 • Michał Szczepanik

Pedagog

 • Małgorzata Krawczyk

Psycholog

 • Aleksandra Świerczyńska

Logopeda

 • Olga Minkina
 • Kamila Hercog-Krawczyk

Biblioteka

 • Iwona Nocoń
 • Anna Markowska

Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne

 • Katarzyna Kocot
 • Małgorzata Krawczyk
 • Agnieszka Kurzak
 • Katarzyna Mastalerz
 • Edyta Przystalska
 • Beata Socha
 • Mariola Kręciwilk
 • Alicja Buła

Zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna

 • Katarzyna Kocot,
 • Małgorzata Krawczyk
 • Agnieszka Kurzak
 • Katarzyna Mastalerz
 • Beata Socha
 • Mariola Kręciwilk
 • Dorota Kita

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna