Historia szkoły – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Historia szkoły

Początki szkolnictwa w Poczesnej sięgają już XVIII wieku – pierwszy budynek szkolny wybudowany został w 1792 r. w oparciu o decyzje i środki Komisji Edukacji Narodowej. Wiek XIX to okres rozbiorów – nie ma państwa polskiego i polskie szkolnictwo praktycznie nie istnieje. Ponowne nauczanie w Poczesnej ma związek z działalnością Polskiej Macierzy Szkolnej – stowarzyszenia, które powstało w 1905 r.

W wykazie szkół Macierzy Szkolnej w 1906 r. Poczesna widnieje na pierwszym miejscu w regionie częstochowskim. W okresie międzywojennym w latach 1918-1939 istniała już szkoła 7-klasowa, która początkowo mieściła się w budynkach prywatnych. Nowy, piętrowy budynek szkoły (obecny ośrodek zdrowia) został wybudowany w 1937 r. – w tamtym czasie był to najokazalszy budynek w gminie.

W czasie II Wojny Światowej nauczyciele mieszkający w Poczesnej prowadzili tajne nauczanie. 1 września 1945 r. rozpoczyna ponownie swoją działalność 7-klasowa szkoła podstawowa, która ma swoją siedzibę w budynku wybudowanym przed wojną. Na początku lat 60-tych XX wieku w ramach ogólnopolskiego programu „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie” rozpoczęto budowę nowoczesnego budynku szkolnego, którego otwarcie nastąpiło 1 września 1965 r. Dla podkreślenia związku naszych ziem z górnictwem szkole nadano imię zmarłego w 1963 r. pisarza Gustawa Morcinka, którego twórczość osadzona była w realiach tradycji górniczych Śląska.

W latach 1999-2001 w wyniku reformy systemu edukacji w budynku funkcjonował Zespół Szkół Gminnych obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Od 1 września 2001r. po zlikwidowaniu Zespołów obie szkoły funkcjonują jako oddzielne placówki.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna