Zebrania – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023

 • 19 września 2022 r. godz. 16.30 – 17.30 – zebranie ogólne, zebranie z wychowawcami klas
 • 17 października 2022 r. godz. 16.30 – 17.30 – otwarty poniedziałek – konsultacje dla rodziców
 • 21 listopada 2022 r. godz. 16.30 – 17.30 – otwarty poniedziałek- konsultacje dla rodziców
 • 19 grudnia 2022 r. godz. 16.30 – 17.30 – otwarty poniedziałek, konsultacje dla rodziców  – przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 • 12 stycznia 2023 r. godz. 16.30 – 17.30 – zebranie śródroczne z wychowawcami, przekazanie informacji o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego 2022-2023
 • 20 lutego 2023 r. godz. 16.30 – 17.30 – otwarty poniedziałek, konsultacje dla rodziców
 • 20 marca 2023 r. godz. 16.30 – 17.30 – otwarty poniedziałek, konsultacje dla rodziców
 • 24 kwietnia 2023 r. godz. 16.30 – 17.30 – otwarty poniedziałek, spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII nt. egzaminu ósmoklasisty
 • 29 maja 2023 r. godz. 16.30 – 17.30 – zebranie z wychowawcą – przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022-2023,
  otwarty poniedziałek –  konsultacje dla rodziców
 • 5 czerwca 2023r.  godz. 16.30 – 17.30 – spotkanie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie I od 1 września 2023 r.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna