Zebrania – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 • 20września 2021r. godz. 16.30 – 17.30 – zebranie ogólne, zebranie z wychowawcami klas
 • 11 października 2021r. godz. 16.30 – 17.30 – otwarty poniedziałek – konsultacje z rodzicami
 • 15 listopada 2021r. godz. 16.30 – 17.30 – otwarty poniedziałek- konsultacje z rodzicami
 • 13 grudnia 2021r. godz. 16.30 – 17.30 – otwarty poniedziałek, przekazanie informacji o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 • 10 stycznia 2022r. godz. 16.30 – 17.30 – otwarty poniedziałek, przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 • 1 lutego 2022r. godz. 16.30 – 17.30 – zebranie śródroczne z wychowawcą, przekazanie informacji o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego 2021/2022
 • 14 marca 2022r. godz. 16.30 – 17.30 – otwarty poniedziałek- konsultacje z rodzicami
 • 25 kwietnia 2022r. godz. 16.30 – 17.30 – otwarty poniedziałek- konsultacje z rodzicami, spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII nt. egzaminu ósmoklasisty
 • 30 maja 2022r. godz. 16.30 – 17.30 – zebranie z wychowawcą – przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022,
  otwarty poniedziałek
 • 6 czerwca 2022r.  godz. 16.30 – 17.30 – spotkanie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie I od 1 września 2022r.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna