Zebrania – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

 • 14 września 2020 r. – zebranie ogólne, zebranie z wychowawcami klas
 • 12 października 2020 r. – otwarty poniedziałek
 • 16 listopada 2020 r. – otwarty poniedziałek
 • 14 grudnia 2020 r.- otwarty poniedziałek, przekazanie informacji o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 • 11 stycznia 2021 r.- otwarty poniedziałek, przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 • 28 stycznia 2021 r.- zebranie śródroczne z wychowawcą, przekazanie informacji o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
 • 15 marca 2021 r. – otwarty poniedziałek
 • 26 kwietnia 2021r. – otwarty poniedziałek, spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII nt. egzaminu ósmoklasisty
 • 31 maja 2021 r. – zebranie z wychowawcą – przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021,
  otwarty poniedziałek
 • 7 czerwca 2021 r. – spotkanie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie I od 1 września 2021 r.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna