Zebrania – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024

 • 18 września 2023 r. godz. 16.30 – zebranie ogólne, zebranie z wychowawcami klas
 • 16 października 2023 r. godz. 16.30 – otwarty poniedziałek – konsultacje dla rodziców
 • 13 listopada 2023 r. godz. 16.30 – otwarty poniedziałek- konsultacje dla rodziców
 • 11 grudnia 2023 r. godz. 16.30 – otwarty poniedziałek, konsultacje dla rodziców
          Zmiana terminu „Otwartego poniedziałku”
          Na wniosek Rady Rodziców nastąpiła zmiana terminu „Otwartego poniedziałku” z 11 grudnia 2023 r. na 18 grudnia 2023 r. godz. 16.30
 • 8 stycznia 2024 r. godz. 16.30 –  otwarty poniedziałek – konsultacje dla rodziców – przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 • 25 stycznia 2024 r. godz. 16.30 – zebranie śródroczne z wychowawcami, przekazanie informacji o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego 2023/2024
 • 11 marca 2024 r. godz. 16.30 – otwarty poniedziałek, konsultacje dla rodziców
 • 22 kwietnia 2024 r. godz. 16.30 – otwarty poniedziałek, spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII nt. egzaminu ósmoklasisty
 • 27 maja 2024 r. godz. 16.30 – zebranie z wychowawcą – przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023-2024,
  otwarty poniedziałek –  konsultacje dla rodziców
 • 3 czerwca 2024 r.  godz. 16.30 – spotkanie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie I od 1 września 2024 r.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna