Pedagog szkolny – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Pedagog szkolny

Pedagog szkolny, mgr Małgorzata Krawczyk, zaprasza uczniów:

 • poniedziałek: 11.40– 13.40
 • wtorek: 7.50– 12.00
 • środa: 10.40– 12.30

Konsultacje z rodzicami:

 • poniedziałek: 12.30- 13.30
 • wtorek: 7.50 – 8.45
 • w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu

Pedagog oferuje:

 • Rozmowy indywidualne z uczniami.
 • Porady dla rodziców.
 • Doradztwo dla nauczycieli i pomoc w pracy wychowawczej klasy.
 • Kierowanie uczniów do poradni P-P i innych poradni specjalistycznych.
 • Dostarczanie materiałów pomocnych przy prowadzeniu godzin wychowawczych i spotkań z rodzicami.
 • Prowadzenie na życzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych w klasach.

Informacja dla rodziców i wychowawców
dotycząca konsultacji z pracownikami
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Częstochowie

Ważne telefony:

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie
ul. Jana III Sobieskiego 9,  Częstochowa
tel. 34 322 92 06

Punkt  Interwencji  Kryzysowej
ul. Tkacka 5  Częstochowa
tel. 34 322 92 31

Punkt  Konsultacyjny  Ofiarom  Przemocy
ul. Sikorskiego 78/80  Częstochowa
tel. 34 366 48 89

Niebieska  Linia  0 800 163 102
(bezpłatny telefon dla ofiar przemocy domowej)

Centrum  Informacji  Zawodowej
ul. Legionów 10  Częstochowa
tel. 34 361 93 92

Powiatowa  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Tkacka 3/5  Częstochowa
tel. 34 322 92 01

Rodziców, którzy chcą skorzystać z pomocy pracujących w poradni: pedagoga, psychologa,  logopedy mogą kierować się bezpośrednio do poradni lub wszelkie formalności pomoże wypełnić pedagog szkolny: Małgorzata Krawczyk.


Gdzie szukać pomocy w gminie Częstochowa?

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Rejtana 7B, Częstochowa
tel. 34 366 32 31, 34 366-32-31
e-mail: mopsoik@czestochowa.um.gov.pl
www.mops.czestochowa.um.gov.pl

W strukturze Ośrodka funkcjonują:
– Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 34 370 94 04
– Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Rodzinnego, tel. 34 366 32 31
Osobom w sytuacji kryzysowej OIK udziela poradnictwa psychologicznego, prawnego, rodzinnego oraz schronienia w hostelu.
Pracownicy OIK, to: specjalisci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog, terapeuta, pedagodzy.
Placówka czynna jest przez cała dobę.

Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 9
ul. Jana III Sobieskiego 9, Częstochowa
tel. 34 32 29 230
e-mail: zr@pcprczwa.pl
www.czestochowa.powiat.pl/pcpr

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – Centrum Edukacyjno-Interwencyjne
ul. Sikorskiego 78/80, Częstochowa
tel. 0 34 366 48 89, 0 34 361 39 96

W ramach Centrum działa:
– Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej oraz osób z problemami uzależnień,
– Telefon „Niebieska Linia” – 800 163 102
Punkt Konsultacyjny i Telefon „Niebieska Linia” są czynne w dni robocze w godzinach od 16.00 do 19.00 (w poniedziałki i czwartki udzielane są porady prawne w zakresie przemocy domowej),
– Grupa Wsparcia dla ofiar współuzależnionych spotyka się w każdy wtorek o godz. 16.00 -20.00.

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie
ul. Rejtana 7B, Częstochowa
tel. 34 363-97-57
e-mail cztps@wp.pl
www.cztps.gre.pl

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
ul. Staszica 5, Częstochowa
tel. 34 368-05-82,34 368-05-82, 34 368-09-77
e-mail: caritas@caritas.czest.pl
www.caritas.czest.pl

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE w Częstochowie
Aleja Wolności 44, Częstochowa
tel. 34 362-78-66
e-mail: biuro@agape-czestochowa.org
www.agape-czestochowa.org

Komenda Miejska Policji w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5, Częstochowa
tel. 34 369 19 00
komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl

Straż Miejską w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl.3, Częstochowa
tel. 34 368 31 90


HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
rok szkolny 2019-2020

KLASY I:
Zajęcia integracyjne w grupach klasowych (wizytówka) – wrzesień 2019r.
Spotkanie związane z tematem bezpieczeństwa w drodze do szkoły – wrzesień 2019r.
Zajęcia wychowawcze -zabawy na dobry klimat w grupie – grudzień 2019r., maj 2020r.
Zajęcia z chustą animacyjną – styczeń 2020r., czerwiec 2020r.

KLASY II:
Zajęcia poświęcone utrwalaniu więzi grupowych (zwierzaki cudaki) – październik- grudzień 2019r.
Zajęcia poświęcone komunikacji grupowej (wyspy marzeń) – luty 2020r.
Zajęcia z chustą animacyjną – styczeń 2020r., czerwiec 2020r.

KLASY III:
Zajęcia poświęcone utrwalaniu więzi grupowych (fotografia klasy) – październik- grudzień 2019r.
Zajęcia poświęcone komunikacji grupowej (dzień przyjaciół) – marzec 2020r.
Zajęcia z chustą animacyjną – styczeń 2020r., czerwiec 2020r.

KLASA IV:
Zajęcia adaptacyjne w grupie klasowej (2)  –październik-grudzień 2019r.
Zajęcia wychowawcze -warsztaty integracyjne (2) – luty-marzec 2020r.
Wycieczka na komisariat policji – poznanie pracy policjanta. – kwiecień – maj 2020r.
Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

KLASY V:
Warsztaty poświęcone tematyce integracji grupowej (4) –październik – grudzień 2019r.
Warsztaty z pedagogiem z PPP-P – maj 2020r.
Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

KLASY VI:
Warsztaty poświęcone komunikacji społecznej (2) – listopad 2019r. – styczeń 2020r.
Warsztaty o komunikacji społecznej (2) – luty – kwiecień 2020r.
Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

KLASY VII:
Zajęcia wychowawcze(zainteresowania, emocjonalność) (2) – listopad 2019r. styczeń 2020r.
Zajęcia wychowawcze(zdolności, kreatywnośc) (2) – kwiecień – czerwiec 2020r.
Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

KLASY VIII:
Zajęcia wychowawcze(role społeczne, więzi rodzinne) (2) – listopad 2019r. styczeń 2020r.
Udział w targach edukacyjnych –
Zajęcia wychowawcze(stres, nałogi) (2) – marzec, czerwiec 2020r.
Warsztaty poświęcone orientacji szkolnej i zawodowej z pedagogiem CIZ, doradcą zawodowym PPP-P – luty – kwiecień2020r.
Spotkanie z policjantem – maj – czerwiec 2020r.
Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

NAUCZYCIELE:
Zespoły wychowawców klas:
„Tworzenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego” – wrzesień – październik 2019r.
„Praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych” – listopad2019r.
„Uzależnienia – działania szkoły sprzyjające pracy profilaktyce uzależnień” – marzec – maj 2020r.
„Praktyczne wskazówki do prowadzenia ciekawych zajęć kreatywnych – przykłady metod prostych do zastosowania w grupie”- marzec – maj 2020r.

RODZICE:
Konsultacje indywidualne z pedagogiem – cały rok.
Gazetka informacyjna i kącik pedagogiczny dla rodziców – wrzesień 2019r., cały rok
Indywidualne spotkania z psycholog lub doradcy zawodowego w ramach „dni otwartych”- spotkania po wcześniejszym ustaleniu listy rodziców.
Prelekcja na temat:
„Rozkład dnia i obowiązki ucznia w klasie I”- rodzice kl.I.
„Wychowawcze wyzwania rodziców XXI wieku”(2)- I półrocze i II półrocze
„Używki, jak kształtować silną wolę młodego człowieka”– II półrocze.
„Ile wolności powinien mieć młody człowiek?” – kl. VIII – II półrocze.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna