Pedagog szkolny – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Pedagog szkolny

rok szkolny 2023-2024

Pedagog szkolny, mgr Małgorzata Krawczyk, zaprasza uczniów:

 • wtorek: 13.30– 14.30
 • czwartek: 10.30– 11.30

Konsultacje z rodzicami:

 • poniedziałek: 8.00- 8.30
 • wtorek: 14.00- 14.30

lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu

 

Pedagog specjalny, mgr Małgorzata Krawczyk:

 • poniedziałek: 8.00 – 12.30
 • wtorek: 10.40– 12.40
 • środa: 9.30 – 11.30
 • czwartek: 8.00– 10.30

Pedagog specjalny – kto to jest i co ma robić w szkole? –( PDF)

Pedagog oferuje:

 • Rozmowy indywidualne z uczniami.
 • Porady dla rodziców.
 • Doradztwo dla nauczycieli i pomoc w pracy wychowawczej klasy.
 • Kierowanie uczniów do poradni P-P i innych poradni specjalistycznych.
 • Dostarczanie materiałów pomocnych przy prowadzeniu godzin wychowawczych i spotkań z rodzicami.
 • Prowadzenie na życzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych w klasach.

Pedagog poleca:

 • Dieta na pamięć i koncentrację – zobacz
 • Jak pomóc dziecku w sytuacji stresu – zobacz
 • Jak rozmawiać z dziećmi w sytuacji zagrożenia koronawirusem? – zobacz
 • Jak skłonić dziecko do czytania książek, Co robić, gdy nie odchodzi od komputera? – zobacz
 • Obowiązki domowe dzieci – zobacz
 • Odpowiedzialne korzystanie z portali społecznościowych – zobacz
 • Przykładowy rozkład dnia ucznia szkoły podstawowej – zobacz
 • Trudności  w  nauce  jak  je  przezwyciężyć? – zobacz
 • Przyczyny, przebieg i skutki uzależnień – zobacz

Informacja dla rodziców i wychowawców
dotycząca konsultacji z pracownikami
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Częstochowie

Powiatowa  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Tkacka 3/5  Częstochowa
tel. 34 322 92 01

Rodziców, którzy chcą skorzystać z pomocy pracujących w poradni: pedagoga, psychologa,  logopedy mogą kierować się bezpośrednio do poradni lub wszelkie formalności pomoże wypełnić pedagog szkolny: Małgorzata Krawczyk.

 

Gdzie szukać pomocy w gminie Częstochowa? – zobacz


 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

rok szkolny 2023-2024

KLASY I

 • Zajęcia integracyjne w grupach klasowych (wizytówka) – wrzesień 2023 r.,
 • Spotkanie związane z tematem bezpieczeństwa w drodze do szkoły – wrzesień -październik 2023 r.
 • Zajęcia wychowawcze -zabawy na dobry klimat w grupie – grudzień 2023 r., maj 2024 r.
 • Zajęcia z chustą animacyjną – styczeń 2024 r., czerwiec 2024 r.

KLASY II

 • Zajęcia poświęcone utrwalaniu więzi grupowych (zwierzaki cudaki) – październik- grudzień 2023 r.
 • Zajęcia poświęcone komunikacji grupowej (wyspy marzeń) – luty 2024 r.
 • Zajęcia z chustą animacyjną – styczeń 2024 r., czerwiec 2024 r.

 

KLASY III

 • Zajęcia poświęcone utrwalaniu więzi grupowych (fotografia klasy) – październik- grudzień 2023 r.
 • Zajęcia poświęcone komunikacji grupowej (dzień przyjaciół) – kwiecień 2024 r.
 • Zajęcia z chustą animacyjną – styczeń 2024 r., czerwiec 2024 r.

 

KLASA IV

 • Zajęcia adaptacyjne w grupie klasowej (2)  –wrzesieńpaździernik 2023 r.
 • Zajęcia wychowawcze -warsztaty integracyjne (2) – luty-marzec 2024 r.
 • Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

 

KLASY V

 • Warsztaty poświęcone tematyce integracji grupowej (4) –październik – grudzień 2023 r.
 • Warsztaty z pedagogiem z PPP-P – kwiecień -maj 2024 r.
 • Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

 

KLASY VI

 • Warsztaty poświęcone komunikacji społecznej (3)- listopad 2023 r. -styczeń 2024 r.
  Warsztaty o komunikacji społecznej (2) – luty – kwiecień 2024 r.
 • Wycieczka tematyczna spotkanie z dzielnicowym w komisariacie policji – poznanie pracy policjanta. – kwiecień – maj 2024 r.
 • Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

 

KLASY VII

 • Zajęcia wychowawcze(zainteresowania, emocjonalność) (2) – listopad 2023 r. styczeń 2024 r.
 • Zajęcia wychowawcze(zdolności, kreatywność) (2) – kwiecień – czerwiec 2024 r.
 • Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

 

KLASY VIII

 • Zajęcia wychowawcze(role społeczne, więzi rodzinne) (2) – listopad 2023 r. styczeń 2024r.
 • Warsztaty poświęcone orientacji szkolnej i zawodowej z pedagog, doradcą zawodowym PPP-P, punkt konsultacyjny dla uczniów – wg terminarzu
 • Zajęcia wychowawcze(stres, nałogi) (2) – marzec, kwiecień 2024 r.
 • Spotkanie z policjantem – prawo a nastolatek –  maj  2024 r.
 • Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

 

NAUCZYCIELE

Zespoły wychowawców klas:
„Tworzenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego” – wrzesień – październik 2023 r.
„Jak rzetelnie przygotować diagnozę potrzeb rozwojowych ucznia?”   – listopad 2023 r.
„Doradztwo zawodowe w szkole” – luty 2024 r.
„Pomysły do prowadzenia ciekawych zajęć wychowawczych” – kwiecień- maj 2024 r.

 

RODZICE

Konsultacje indywidualne z pedagogiem – cały rok.
Gazetka informacyjna i kącik pedagogiczny dla rodziców – wrzesień 2023 r.
Indywidualne spotkania z pedagogiem lub doradcą zawodowym w ramach „dni otwartych”-spotkania po wcześniejszym ustaleniu listy rodziców.
Prelekcja na temat:”Rozkład dnia i obowiązki ucznia w klasie I”- rodzice kl.I.
„Specjaliści w szkole”– I półrocze
„Agresja u dzieci. Jak sobie z nią radzić?” – I półrocze
Aktywność fizyczna jak zachęcać do niej dzieci?” – II półrocze
„Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły średniej?” – II półrocze.
„Ile wolności powinien mieć młody człowiek?” – kl. VIII – II półrocze.
Jak przygotować dziecko do nauki w szkole?„rodzice kl. I  rok szkolny 2024/25

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna