Pedagog szkolny – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Pedagog szkolny

rok szkolny 2022-2023

Pedagog szkolny, mgr Małgorzata Krawczyk, zaprasza uczniów:

 • poniedziałek: 11.40– 12.40
 • wtorek: 8.00– 14.00
 • czwartek: 7.30– 11.30   12.45 – 14.45

Konsultacje z rodzicami:

 • czwartek: 7.30- 8.30    14.45 – 15.45

lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu

 

Pedagog specjalny – kto to jest i co ma robić w szkole? –( PDF)

Pedagog oferuje:

 • Rozmowy indywidualne z uczniami.
 • Porady dla rodziców.
 • Doradztwo dla nauczycieli i pomoc w pracy wychowawczej klasy.
 • Kierowanie uczniów do poradni P-P i innych poradni specjalistycznych.
 • Dostarczanie materiałów pomocnych przy prowadzeniu godzin wychowawczych i spotkań z rodzicami.
 • Prowadzenie na życzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych w klasach.

Pedagog poleca:

 • Dieta na pamięć i koncentrację – zobacz
 • Jak pomóc dziecku w sytuacji stresu – zobacz
 • Jak rozmawiać z dziećmi w sytuacji zagrożenia koronawirusem? – zobacz
 • Jak skłonić dziecko do czytania książek, Co robić, gdy nie odchodzi od komputera? – zobacz
 • Obowiązki domowe dzieci – zobacz
 • Odpowiedzialne korzystanie z portali społecznościowych – zobacz
 • Przykładowy rozkład dnia ucznia szkoły podstawowej – zobacz
 • Trudności  w  nauce  jak  je  przezwyciężyć? – zobacz
 • Przyczyny, przebieg i skutki uzależnień – zobacz

Informacja dla rodziców i wychowawców
dotycząca konsultacji z pracownikami
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Częstochowie

Ważne telefony:

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie
ul. Jana III Sobieskiego 9,  Częstochowa
tel. 34 322 92 06

Punkt  Interwencji  Kryzysowej
ul. Tkacka 5  Częstochowa
tel. 34 322 92 31

Punkt  Konsultacyjny  Ofiarom  Przemocy
ul. Sikorskiego 78/80  Częstochowa
tel. 34 366 48 89

Niebieska  Linia  0 800 163 102
(bezpłatny telefon dla ofiar przemocy domowej)

Centrum  Informacji  Zawodowej
ul. Legionów 10  Częstochowa
tel. 34 361 93 92

Powiatowa  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Tkacka 3/5  Częstochowa
tel. 34 322 92 01

Rodziców, którzy chcą skorzystać z pomocy pracujących w poradni: pedagoga, psychologa,  logopedy mogą kierować się bezpośrednio do poradni lub wszelkie formalności pomoże wypełnić pedagog szkolny: Małgorzata Krawczyk.

 

Gdzie szukać pomocy w gminie Częstochowa? – zobacz


 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

rok szkolny 2022-2023

KLASY I

 • Zajęcia integracyjne w grupach klasowych (wizytówka) – wrzesień 2022r.,
 • Spotkanie związane z tematem bezpieczeństwa w drodze do szkoły – wrzesień -październik 2022r.
 • Zajęcia wychowawcze -zabawy na dobry klimat w grupie – grudzień 2022r., maj 2023r.
 • Zajęcia z chustą animacyjną – styczeń 2023r., czerwiec 2023r.

KLASY II

 • Zajęcia poświęcone utrwalaniu więzi grupowych (zwierzaki cudaki) – październik- grudzień 2022r.
 • Zajęcia poświęcone komunikacji grupowej (wyspy marzeń) – luty 2023r.
 • Zajęcia z chustą animacyjną – styczeń 2023r., czerwiec 2023r.

 

KLASY III

 • Zajęcia poświęcone utrwalaniu więzi grupowych (fotografia klasy) – październik- grudzień 2022r.
 • Zajęcia poświęcone komunikacji grupowej (dzień przyjaciół) – kwiecień 2023r.
 • Zajęcia z chustą animacyjną – styczeń 2023r., czerwiec 2023r.

 

KLASA IV

 • Zajęcia adaptacyjne w grupie klasowej (2)  –wrzesieńpaździernik 2022r.
 • Zajęcia wychowawcze -warsztaty integracyjne (2) – luty-marzec 2023r.
 • Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

 

KLASY V

 • Warsztaty poświęcone tematyce integracji grupowej (4) –październik – grudzień 2022r.
 • Warsztaty z pedagogiem z PPP-P – maj 2023r.
 • Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

 

KLASY VI

 • Warsztaty poświęcone komunikacji społecznej (2) – listopad 2022r. – styczeń 2023r.
  Warsztaty o komunikacji społecznej (2) – luty – kwiecień 2023r.
 • Wycieczka na komisariat policji – poznanie pracy policjanta. – kwiecień – maj 2023r.
 • Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

 

KLASY VII

 • Zajęcia wychowawcze(zainteresowania, emocjonalność) (2) – listopad 2022r. styczeń 2023r.
 • Zajęcia wychowawcze(zdolności, kreatywność) (2) – kwiecień – czerwiec 2023r.
 • Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

 

KLASY VIII

 • Zajęcia wychowawcze(role społeczne, więzi rodzinne) (2) – listopad 2022r. styczeń 2023r.
 • Warsztaty poświęcone orientacji szkolnej i zawodowej z pedagogiem CIZ, doradcą zawodowym PPP-P, punkt konsultacyjny dla uczniów – wg terminarzu
 • Zajęcia wychowawcze(stres, nałogi) (2) – marzec, kwiecień 2023r.
 • Spotkanie z policjantem – prawo a nastolatek –  maj – czerwiec 2023r.
 • Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – wg potrzeb.

 

NAUCZYCIELE

Zespoły wychowawców klas:
„Tworzenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego” – wrzesień – październik 2022r.
„Specjaliści w szkole” – listopad 2022r.
„Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – marzec 2023r.
„Jak rozwijać umiejętność elastycznego reagowania na przeciwności i wzmacniać odporność psychiczną dziecka?” (materiał SOD)- kwiecień- maj 2023r.

 

RODZICE

Konsultacje indywidualne z pedagogiem – cały rok.
Gazetka informacyjna i kącik pedagogiczny dla rodziców – wrzesień 2022r., cały rok
Indywidualne lub warsztatowe spotkania z psycholog lub doradcą zawodowym w ramach „dni otwartych”-spotkania po wcześniejszym ustaleniu listy rodziców.
Prelekcja na temat:”Rozkład dnia i obowiązki ucznia w klasie I”- rodzice kl.I.
„Jak wzmocnić rozwój emocjonalno – społeczny dziecka?”– I półrocze
„Jak być dobrym rodzicem?” – I półrocze.
„Jak uczyć dzieci tolerancji?” – II półrocze.
„Ile wolności powinien mieć młody człowiek?” – kl. VIII – II półrocze.
Jak przygotować dziecko do nauki w szkole?„rodzice kl. I  rok szkolny 2023/24

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna