Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Zmiany w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020-2021

W związku z wejściem w życie rozporządzenia, na mocy którego nastąpiła zmiana terminu ferii zimowych (4.01 – 17. 01.2021 r.)   wprowadzone zostają zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021, w szczególności terminy dotyczące klasyfikacji śródrocznej uczniów. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną w dniu 1 grudnia 2020 r.

 [ZMIANA TERMINU FERII ZIMOWYCH]

W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe trwają od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r.

[ZMIANA TERMINU DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH]

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zostały ustalone w wymiarze 5 dni w terminach:

 • 4 maja 2021 r. (wtorek po święcie 3 Maja)
 • 25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 4 czerwca 2021 r. (piątek po święcie Bożego Ciała

W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 – 16.00

 

[ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO PO ZMIANIE]

I półrocze – 01.09.2020 r. – 05.02.2021 r. – 93 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

II półrocze – 08.02.2021 r. – 25.06.2021 r. – 88 dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

Razem w roku szkolnym – 181 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

W wyniku wprowadzonych zmian II półrocze rozpocznie się 8 lutego 2021r. zamiast  1 lutego 2021 r.

 

[ŚRÓDROCZNA KLASYFIKACJA UCZNIÓW]

Zmiany terminów związanych z  klasyfikacją śródroczną:

 • 21 grudnia 2020 r. – przekazanie informacji o przewidywanych dla uczniów śródrocznych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych,
 • 22 stycznia 2021 r. – przekazanie informacji o przewidywanych dla uczniów śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
 • 4 lutego 2021 r. – ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
 • 5 lutego 2021 r. – zebranie rady pedagogicznej – uchwalenie wyników klasyfikacji śródrocznej,
 • 8 lutego 2021 r. – rozpoczęcie II półrocza, zebranie z rodzicami (on-line) – podsumowanie I półrocza.

Przewidywana średnia ocen uczniów za I półrocze z poszczególnych zajęć edukacyjnych, będzie udostępniona uczniom i rodzicom w dzienniku elektronicznym po feriach zimowych w dniu 18 stycznia 2021 r. 

Podstawa prawna.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( U. z 2020 r. poz.493 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( U. z 2020 r. poz.2111)

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021- po zmianach

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021 1 września 2020 r
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2020 r
Ferie zimowe (woj. śląskie) 4 – 17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty 25 ,26, 27 maja 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca  – 31 sierpnia 2021 r.

 

Kalendarz roku szkolnego po zmianach – zobacz

 

 

 

 

Wpis Tydzień Edukacji Globalnej

Tydzień edukacj globalnej-plakatNasza szkoła kolejny raz przystąpiła do akcji Tydzień Edukacji Globalnej. Tym razem działamy wirtualnie, zachęcając do refleksji nad zmianami jakie powoduje globalne ocieplanie klimatu. Informacje o tym co dzieje się w szkole zostały zamieszczone na osobnej stronie: TEG w SP Poczesna.

 

Wpis Zmiany w organizacji pracy szkoły

ORGANIZACJA NAUCZANIA DO 29 LISTOPADA 2020 r.

 • Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. nauka w klasach I – III i klasach IV – VIII będzie prowadzona w formie zdalnej.
 • Zajęcia on-line odbywać się będą przez platformę Google Meet w/g obowiązującego planu lekcji. Czas trwania lekcji zdalnych wynosi od 30 minut do 45 minut. Prowadzone będą również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zmiany w planie wynikające z usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycieli, zamieszczane będą tak jak dotychczas w dzienniku elektronicznym.
 • Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane jest nauczanie stacjonarne.

OPIEKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnieni funkcjonowanie świetlicy szkolnej wyłącznie dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

KONSULTACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, szkoła na wniosek uczniów lub nauczycieli umożliwi ósmoklasistom konsultacje indywidualne lub w grupach (do 5 osób) w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych – język polski, matematyka, język angielski.

INFORMACJE DODATKOWE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 • Proszę uczniów o zabranie ze szkoły na okres zawieszenia zajęć przyborów szkolnych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych, niezbędnych w czasie nauki zdalnej.
 • Przybory plastyczne uczniów klas IV – VIII zostały przeniesione z sali plastycznej do szatni poszczególnych klas.
 • Proszę o zabranie ze szkoły rzeczy pozostawionych w świetlicy i szatni szkolnej, w szczególności ubrań (bluzy, swetry, koszulki, kamizelki itp.) oraz obuwia zmiennego.
 • Wpłaty dokonane za żywienie (niewykorzystane) będą rozliczane przy wpłatach za kolejny okres.
 • Informuję, że w godz. od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą wychodzić z domu, tylko pod opieką osoby dorosłej.

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

Wpis Zmiany w organizacji pracy biblioteki szkolnej pedagoga i psychologa

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Od dnia 9.11.2020 r. biblioteka szkolna będzie czynna wg  harmonogramu:

 • Poniedziałek -12.00– 14.00
 • Wtorek – 10.40-12.40
 • Środa – 8.15 – 10. 15
 • Czwartek – 10.40 – 12.40

PEDAGOG SZKOLNY– mgr Małgorzata Krawczyk

Kontakt z pedagogiem szkolnym od dnia 9.11.2020 r. (tel. 34 360 80 04, e- mail – krawczyk.sppoczesna@gmail.com )

 • Poniedziałek – 8.00– 13.00
 • Wtorek – 8.00 – 13.00
 • Środa – 8.00 – 13.00
 • Piątek – 8.00 – 13.00

 

PSYCHOLOG SZKOLNY – mgr Aleksandra Świerczyńska

Kontakt z psychologiem szkolnym od dnia 9.11.2020 r.  (telefoniczny 692 837 009,  Messenger, e- dziennik)

 • Wtorek – 9.00 – 12.00
 • Czwartek – 8.30 – 14.30
 • Piątek – 9.00 – 14.00

Certyfikaty i wyróżnienia:

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna