Wolontariat – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Wolontariat

wolontariat: mgr Agnieszka Królak, mgr Katarzyna Kołodziejczyk, mgr Elżbieta Grzyb

Głównym celem wolontariatu jest kształtowanie humanitarnych postaw młodzieży w zakresie wrażliwości na potrzeby innych.  Uczniowie biorą czynny udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych. Poświęcają swój wolny czas służąc innym swoją pomocą w różnych sytuacjach.

Działalność wolontariatu  pozwala na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych, potrafiących reagować na cierpienie, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna