Szkolne Koło PCK – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Szkolne Koło PCK

opiekun koła: PCK: mgr Kamila Wypych

wolontariat: mgr Agnieszka Królak, mgr Katarzyna Kołodziejczyk, mgr Elżbieta Grzyb

Szkolne Koło PCK przy Szkole Podstawowej w Poczesnej działa od września 2006r. Koło prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut PCK i wytyczne Zarządu Rejonowego PCK w Częstochowie, któremu nasze koło podlega. Głównym celem koła jest kształtowanie humanitarnych postaw młodzieży w zakresie wrażliwości na potrzeby innych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Członkowie Szkolnego Koła PCK biorą czynny udział we wszelkiego rodzaju pracach koła oraz akcjach charytatywnych. Poświęcają swój wolny czas służąc innym swoją pomocą w różnych sytuacjach.

Najważniejsze akcje i działania SK PCK to:

  • Stała współpraca i zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji niosących pomoc chorym dzieciom;
  • Pomoc rzeczowa potrzebującym uczniom naszej szkoły;
  • Udział w akcjach charytatywnych;
  • Promocja zdrowego stylu życia (konkursy wiedzy, konkursy plastyczne, pogadanki, warsztaty);
  • Udział w pokazach pierwszej pomocy.

Działalność Szkolnego Koła PCK pozwala na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienie, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna