Wolontariat – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Wolontariat

wolontariat: mgr Agnieszka Królak, mgr Katarzyna Kołodziejczyk, mgr Elżbieta Grzyb

Głównym celem wolontariatu jest kształtowanie humanitarnych postaw młodzieży w zakresie wrażliwości na potrzeby innych.  Uczniowie biorą czynny udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych. Poświęcają swój wolny czas służąc innym swoją pomocą w różnych sytuacjach.

Działalność wolontariatu  pozwala na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych, potrafiących reagować na cierpienie, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

r

ok szkolny 2023 – 2024

W tym roku nasza szkoła kolejny raz przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. W lutym
członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zbierali monety do oznaczonych puszek, segregowali je nominałami oraz pakowali. Udało się zebrać 7605 monet, co uczyniło kwotę 433 złotych 19 groszy. Monety przekazano na konto Towarzystwa Nasz Dom. Serdecznie dziękujemy za udział w akcji!

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna