Koło informatyczne – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Koło informatyczne

opiekun: mgr Urszula Nieckarz
termin zajęć:  wtorek 13.40 – 14.25 (klasy I-III),
wtorek 14.30 – 15.15, czwartek  14.30 – 15.15  (klasy IV-VIII)

Na zajęciach koła informatycznego  uczniowie rozwijają swoje umiejętności w zakresie  poruszania się w środowisku programistycznym. Celem zajęć jest sprzyjanie ogólnemu wykształceniu oraz rozwojowi osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów. Zajęcia mają  na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień uczniów w dziedzinie informatyki.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna