Chór szkolny – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Chór szkolny

opiekun: mgr Wiesława Leonarcik

termin: środa 6 godz. lekcyjna (klasy I-III), środa 8 godz.lekcyjna (klasy II-VIII)

Na zajęciach chóru szkolnego uczniowie rozwijają swoje umiejętności w zakresie śpiewu i percepcji muzyki. Praca w chórze polega głównie na przygotowaniu oprawy wokalnej większości uroczystości szkolnych. Działalność chóru wykracza poza teren szkoły, gdyż uczniowie uczestniczą w różnych konkursach pozaszkolnych oraz wyjazdach do filharmonii częstochowskiej.

Zgodnie z planem pracy koła uczniowie:

  • kształcą swój głos poprzez odpowiednie ćwiczenia,
  • poznają różnorodny repertuar (pieśni hymniczne, religijne, patriotyczne, okolicznościowe),
  • poznają podstawowe pojęcia z dziedziny muzyki,
  • poznają różne rodzaje i gatunki muzyki wokalnej.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna