Korzystanie z posiłków w świetlicy szkolnej – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Korzystanie z posiłków w świetlicy szkolnej

  1. Uczniowie mogą korzystać z posiłków (obiadów) w stołówce szkolnej. Wszystkie informacje dotyczące obiadów znajdują się w Regulaminie Stołówki Szkolnej Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Poczesnej (na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła/świetlica szkolna ).
  2. Koszt jednego posiłku wynosi 4,00 zł.
  3. Odliczane są obiady w razie usprawiedliwionej nieobecności dziecka związanej z chorobą (pierwszy dzień choroby nie jest odliczany). Usprawiedliwione nieobecności są potrącone w kolejnym miesiącu.
  4. Rodzice (opiekunowie) dziecka są zobowiązani do złożenia deklaracji korzystania z obiadów. Deklarację można otrzymać i wypełnioną złożyć w świetlicy szkolnej.
  5. Wpłaty za obiady rodzice przekazują na konto Szkoły Podstawowej w Poczesnej do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni(tzw. płatność z dołu).
    80 8260 0006 2001 0006 4422 0003 BS Poczesna
    W tytule wpłaty należy wpisać: wpłata za żywienie- imię i nazwisko dziecka,klasa.
  6. Posiłki wydawane są w godzinach:

10.25 – 10.40  klasy młodsze I – V SP
11.25 – 11.40  klasy starsze VI – VIII SP

Dokumenty:

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna