Gdzie szukać pomocy w gminie Częstochowa? – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Gdzie szukać pomocy w gminie Częstochowa?

Zdalne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne

– Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej – tel. 34 366 31 21, e-mail: ccik@cztps.eu
– Częstochowski Telefon Zaufania – codziennie, w godz. od 16.00 do 6.00; z telefonu stacjonarnego: 192 88, z telefonu komórkowego: 34 192 88
– Ośrodek Terapii Uzależnień – tel. 34 368 15 20 e-mail: otua.poradnia@gmail.com
– Centrum Terapii – tel. 34 367 50 37, e-mail: centrumterapii2004@gmail.com
– Centrum Leczenia Uzależnień – tel. 34 324 60 97 oraz 508 355 119
– Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – tel. 34 361 39 96
– Pomarańczowa Linia (pomoc dla rodziców dzieci pijących alkohol) – 801 140 068
– Niebieska Linia (ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie) – 800 120 002
– Całodobowa Infolinia Dla Dzieci I Młodzieży – 800 080 222

Dodatkowe całodobowe wsparcie psychologiczne

Pomocą psychologiczną dla osób w kryzysie, związanym z zagrożeniem epidemicznym czy kwarantanną służą psychologowie, którzy dyżurują pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590 możemy poprosić o przekierowanie rozmowy do dyżurującego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu psychologa.

 Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie
Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 361 39 96
e-mail :
sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl
www : www.opopa.czestochowa.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 370 61 00
fax: 34 324 31 30
e-mail: pup@pup.czestochowa.pl
www: http://www.czestochowa.praca.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 37 24 200
e-mail: mops@czestochowa.um.gov.pl
www: www.mops.czestochowa.um.gov.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego przy ul.Kolorowej 82
ul. Kolorowa 82, 42-280 Częstochowa
tel.: 34 36 18 360
e-mail: domanskir@poczta.fm

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego przy ul.Połanieckiej 175
ul. Połaniecka 175, 42-209 Częstochowa
tel.: 34 36 27 831
e-mail: rdd3czwa@interia.eu

Dom Pomocy Społecznej
ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa
tel.: 34 36 43 815
e-mail: dps@dps.czest.pl
www: http://www.dps.czest.pl/

Centrum Integracji Społecznej
ul. Legionów 50A, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 36 19 269
e-mail: sekretariat@cis.czestochowa.pl
www: http://cis.czestochowa.pl/

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego przy ul. Or-Ota 9
ul. Or-Ota 9, 42-209 Częstochowa
tel.: 34 36 04 208
e-mail: jolantakossak@gmail.com

Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 341 17 61
e-mail: sekretariat@ccs.czestochowa.pl
www: http://ccs.bip.czestochowa.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Rejtana 7B,
tel. 34 366 32 31, 34 366-32-31
42-200 Częstochowa
e-mail: mopsoik@czestochowa.um.gov.pl
www.mops.czestochowa.um.gov.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Pokój nr 9

ul. Jana III Sobieskiego
42-200 Częstochowa
tel. 34 32 29 230
e-mail: zr@pcprczwa.pl
www.czestochowa.powiat.pl/pcpr

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – Centrum Edukacyjno- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie
ul. Rejtana 7B
42-200 Częstochowa
tel. 34 363-97-57
e-mail cztps@wp.pl
www.cztps.gre.pl

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
ul. Staszica 5
tel. 34 368-05-82,34 368-05-82, 34 368-09-77
e-mail: caritas@caritas.czest.pl
www.caritas.czest.pl

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE w Częstochowie
Aleja Wolności 44
42-217 Częstochowa
tel. 34 362-78-66
e-mail: biuro@agape-czestochowa.org
www.agape-czestochowa.org

Komenda Miejska Policji w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5
42-217 Częstochowa
tel. 34 369 19 00
komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl

Straż Miejską w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl.3
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 31 90

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna