Szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii” – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”

W dniu 25 marca 2024 r. w klasach IV- VIII odbył się szkolny konkurs ortograficzny. Celem konkursu było : rozpoznanie i wyłonienie w zespołach klasowych uczniów uzdolnionych ortograficzne, utrwalanie znajomości materiału ortograficznego klas IV – VIII, zachęcanie  do dbałości o poprawność ortograficzną i piękno mowy ojczystej. Uczestniczyło w nim 15 uczniów. Uczniowie rozwiązywali testy ortograficzne składające się z zadań  sprawdzających między innymi zasady pisowni wyrazów wielką i małą literą, pisowni wyrazów z „rz”, „ż”, „h”, „ch”, „ó”, „u”, „ą”, „ę”, pisowni różnych części mowy z przeczeniem „nie” oraz znajomość zasad interpunkcyjnych. Zadania testowe zostały dostosowane do dwóch kategorii wiekowych – uczniów klas IV -VI oraz klas VII – VIII.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu  wszystkich prac postanowiła nagrodzić  następujące osoby:

w kategorii klas IV – VI

 I miejsce –  Lena Mizera z klasy VI a
            II miejsce –  Anna Olszewska z klasy VI b
            III miejsce –  Róża Koczurkiewicz  z klasy IV a

w kategorii klas VI – VIII

 I miejsce –  Zuzanna Kozłowska z klasy VII b
            II miejsce – Zofia Kotlińska z klasy VIII a
            III miejsce – Karolina Samul z klasy VII b

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna