Pasowanie na ucznia szkoły podstawowej 2023/2024 – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Pasowanie na ucznia szkoły podstawowej 2023/2024

16 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia wszystkich pierwszoklasistów. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści  zaprezentowali swoim rodzicom, nauczycielom oraz zaproszonym gościom wierszyki i piosenki, których zdążyli już nauczyć się w pierwszej klasie. Uczniowie ślubowali, iż będą pilnie i rzetelnie wykonywać swoje szkolne obowiązki oraz dbać o honor klasy i szkoły. Po części artystycznej dyrektor szkoły Jadwiga Knapik pasowała uroczyście uczniów. Nad całością czuwały wychowawczynie klas: p. Anna Kromołowska i p. Olga Minkina.

Pasowanie na ucznia

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna