Konkurs 'Polskie Tradycje Wielkanocne' – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Konkurs 'Polskie Tradycje Wielkanocne'

W marcu w naszej szkole odbył się konkurs dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych(posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) z klas I- VIII. Koordynatorem konkursu była p. Anna Musialik.

Celem konkursu było: rozwijanie i utrwalanie wiedzy związanej z polską kulturą wielkanocną,rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,motywacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Prace należało składać do dnia 31. 03. 2022r. w sekretariacie szkoły. Rozstrzygniecie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpiło 1.04.2022r.

Nagrody zdobyli: Daria Strąk, Jakub Stryjewski, Jarosław Waśkiewicz, Wojciech Waśkiewicz, Patrycja Gnatowska oraz Aleksander Marciniak.

Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Gratulujemy.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna