Sukcesy Dawida Niesmacznego - ucznia klasy 8B – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Sukcesy Dawida Niesmacznego - ucznia klasy 8B

Dawid zakwalifikował się do trzeciego (ostatniego) stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Języka Angielskiego i Geografii. Gratulujemy również opiekunom – Pani Marlenie Blukacz – nauczycielce języka angielskiego i Panu Krzysztofowi Marszałkowi – nauczycielowi geografii.
Uczestnicy trzeciego stopnia mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty.
Aby zdobyć tytuł laureata konkursu Dawid musi uzyskać co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia. Tytuł finalisty może zdobyć jeżeli uzyska co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.
Trzeci stopień konkursu z języka angielskiego odbędzie się 8 marca 2022 r., a z geografii – 10 marca 2022 r.

Dawid życzymy Ci powodzenia.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
sekretaria[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna