Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Od 20 do 23 września w szkole podstawowej w Poczesnej obchodziliśmy po raz pierwszy Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Jest to akcja w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030 wraz z jej Celami Zrównoważonego Rozwoju. Skupiliśmy się na celu 12 – odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz celu 13 – działania w dziedzinie klimatu. W naszą akcję włączyliśmy poprzez stronę internetową i kampanię w szkole nie tylko uczennice i uczniów ale także ich rodziców.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://sites.google.com/poczesna.edu.pl/esdw2021/

Akcję w szkole koordynował p. Michał Szczepanik.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna