Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start
Wyniki egzaminu ósmoklasisty


JĘZYK POLSKI –   średnia (kraj) – 59%, średnia (szkoła) – 67%
Wg 9-stopniowej skali staninowej średnich wyników szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. wynik uczniów naszej szkoły z języka polskiego jest wynikiem wysokim
(stanin 7)

MATEMATYKA – średnia (kraj) – 46%, średnia (szkoła) – 48%
Wg 9-stopniowej skali staninowej średnich wyników szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. wynik uczniów naszej szkoły z matematyki jest wynikiem wyżej średnim
(stanin 6).

JĘZYK ANGIELSKI – średnia (kraj) – 54%, średnia (szkoła) – 55%
Wg 9-stopniowej skali staninowej średnich wyników szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. wynik uczniów naszej szkoły z języka angielskiego jest wynikiem wyżej średnim (stanin 6).

Gratuluję uczniom dobrych wyników, dziękuję nauczycielom języka polskiego, matematyki i języka angielskiego za przygotowanie uczniów do egzaminu.

Informacje wstępne o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. https://cke.gov.pl/informacje-wstepne-o-wynikach-egzaminu-…/

Przypominam, że do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.


Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

 

Informacja dla ósmoklasistów

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r.(piątek) od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły wydawane będą uczniom zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Uczeń (lub rodzic ucznia) odbiera zaświadczenie osobiście i potwierdza odbiór zaświadczenia własnoręcznym podpisem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaświadczenie może być wydane innej osobie, posiadającej pisemne upoważnienie podpisane przez rodzica ucznia.
Każdy uczeń może sprawdzić swój wynik egzaminu w ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Logowanie do ZIU będzie możliwe 31 lipca. Wyniki w ZIU będą dostępne w tym dniu od godziny 10.00. Login i hasło do ZIU uczniowie otrzymali po egzaminie ósmoklasisty 17 i 18 czerwca br. W przypadku zagubienia lub zniszczenia danych do logowania proszę o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły 30 lipca (czwartek) w godz. 8.00 – 14.00, celem ponownego uzyskania dostępu do ZIU.

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik.

 
Bezpieczne wakacje

„Misie i dzieci toną po cichu…”

Częstochowska Komenda Miejskiej Policji wspólnie z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, MKRPA i KRUS zainicjowała kolejną kampanię prewencyjną „Misie i dzieci toną po cichu…”. Celem akcji jest poświęcenie szczególnej uwagi dzieciom podczas wakacji, zwiększenie czujności i świadomości osób przebywających na obszarach wodnych oraz opiekujących się osobami małoletnimi do zachowania przede wszystkim zdrowego rozsądku.

„Misie i dzieci toną po cichu…” - /więcej/

 
Zakończenie roku szkolego

26 czerwca 2020r.

26 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2019-2020. Ze względu na wciąż obowiązujący stan epidemii i związane z tym ograniczenia  sanitarne, nie było uroczystej akademii.  Rozdanie świadectw odbyło się  oddzielnie dla poszczególnych klas w mniejszych grupach w odpowiednich odstępach czasowych z udziałem tylko wychowawców. Jedynie uczniowie  klas ósmych otrzymali swoje promocje podczas krótkiego pożegnania w sali konferencyjnej. Jak zawsze wielu uczniów otrzymało nagrody książkowe za wybitne osiągnięcia w nauce, w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Gratulujemy i  życzymy wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych wakacji.

 


 
„Na 100 – lecie urodzin Karola Wojtyły Papieża Polaka”

Uczniowie naszej szkoły brali udział w  projekcie „Na 100 – lecie urodzin Karola Wojtyły Papieża Polaka”.  Organizatorem projektu była Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa we Wrzosowej oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO 2020). Patronat honorowy nad projektem objął Wójt Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma.
W ramach projektu odbyły się konkursy plastyczne, literackie i komputerowe.

W kategorii PREZENTACJA KOMPUTEROWA:
I miejsce zajęła Julia Piątkowska z klasy VIII a, za prezentację „Sportowe pasje Jana Pawła II.”-

W KONKURSIE PLASTYCZNYM W KAT. KLAS I – VI:
I miejsce zajął Michał Konstanciak uczeń klasy II b,
I miejsce zajęła Oliwia Szyja uczennica klasy II a,
II miejsce zajął Szymon Cierpiał z klasy II a,
II miejsce zajął Szymon Piątek z klasy II b.

Gratulujemy również wszystkim uczniom, którzy wzięli udział i zostali nagrodzeni w konkursach.

 

Szanowni Państwo Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice,

Drodzy Uczniowie.

Zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020, inny niż wszystkie dotychczasowe, trudniejszy, wymagający ogromnego zaangażowania od nas wszystkich.

Dziękuję wszystkim nauczycielom i Panu Dyrektorowi Kornelowi Mielczarkowi. Jestem pełna uznania dla Państwa profesjonalizmu, ogromnego zaangażowania w zastosowanie nowych metod pracy i wdrożenie  systemu zdalnego nauczania. Poświęciliście Państwo wiele czasu na doskonalenie nowych umiejętności, aby sprawnie prowadzić naukę zdalną, realizować podstawę programową, przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Możecie mieć Państwo poczucie dobrze spełnionego obowiązku, stanęliście Państwo jak zawsze na wysokości zadania i sprostaliście nowym wyzwaniom. Dziękuję Pani Agnieszce Bożek, Pani Urszuli Muszalskiej, Panu Michałowi Szczepanikowi, za szczególne zaangażowanie w organizację zdalnego nauczania.

Drodzy uczniowie. Gratuluję wszystkim uzyskania promocji do kolejnej klasy, a uczniom klasy ósmej ukończenia szkoły. Nagrodą za całoroczną pracę są świadectwa, które wręczą Wam wychowawcy.  Wielu z Was, za wyniki w nauce i zachowaniu, otrzyma świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową, a za średnią ocen powyżej 5,0 „złotą tarczę”.

Drodzy Absolwenci. Życzę, aby każdy z Was kontynuował naukę w wymarzonej szkole. Jestem przekonana, że nasi uczniowie są dobrze przygotowani do kolejnego etapu kształcenia. Mam nadzieję, że osiem lat spędzone w tej szkole, pozostanie dla Was dobrym wspomnieniem. Dołożyliśmy wszelkich starań, abyście zdobyli wiedzę, nabyli umiejętności, a także - a może przede wszystkim - byli wrażliwymi, empatycznymi, życzliwymi – po prostu dobrymi ludźmi.

Szanowni Rodzice. Dziękuję Państwu za całoroczną współpracę, za Wasz wysiłek wkładany każdego dnia w pomoc w nauce i wspieranie dzieci, w szczególnie trudnym okresie kształcenia na odległość. Mimo wielu obowiązków domowych i zawodowych, czuwaliście Państwo nad systematycznym uczestnictwem w zajęciach online i wywiązywaniem się z obowiązków szkolnych. Doceniam Wasze zaangażowanie i poświęcenie, dziękuję za współpracę z nauczycielami.

Szanowni Państwo, Pracownicy Administracji i Obsługi. Bardzo dziękuję w imieniu całej społeczności szkolnej, za rzetelną pracę i zapewnienie bezpiecznego pobytu w szkole uczniom, nauczycielom i rodzicom. Wasze zaangażowanie i dbałość o zapewnienie właściwych warunków sanitarnych pozwoliło nam bezpiecznie przeprowadzić egzamin ósmoklasisty i konsultacje dla uczniów.

Dziękuję Pani Małgorzacie Caban - pielęgniarce szkolnej, za serce i codzienną troskę o zdrowie naszych uczniów.

Szczególne podziękowania składam Panu Dyrektorowi Kornelowi Mielczarkowi i Sekretarzowi Szkoły Pani Agacie Karpowicz, za wspieranie mnie w realizacji codziennych zadań, w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły. Dzięki Państwa zaangażowaniu w okresie ostatnich trzech miesięcy  możliwe było właściwe funkcjonowanie szkoły  w zakresie organizacji nauczania, jak również realizacji zadań administracyjnych.

Życzę wszystkim udanego wypoczynku podczas wakacji.

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik.

 


 
Informacja o odbiorze świadectw w dniu zakończenia roku szkolnego tj. 26 czerwca 2020 r. (piątek)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej informuje, że w trosce o zdrowie i  bezpieczeństwo naszych uczniów w dniu zakończenia roku szkolnego tj. 26 czerwca 2020 r. (piątek), nie będzie uroczystości  ogólnej. Świadectwa wręczane będą uczniom w salach lekcyjnych i sali konferencyjnej przez wychowawców klas (w małych grupach) wg harmonogramu zamieszczonego poniżej.
Proszę zapoznać się z poniższym harmonogramem, w którym wyznaczone są trzy wejścia do szkoły dla poszczególnych grup oraz numery sal i godziny odbioru świadectw. Uczniowie wchodząc do szkoły są zobowiązani do zakrycia ust i nosa maseczką lub przyłbicą oraz zdezynfekowania rąk.  Bardzo proszę o przestrzeganie harmonogramu odbioru świadectw oraz zasad higieny.


Harmonogram odbioru świadectw - pobierz

 
"Światowy Dzień Wody z PAH"

czerwiec 2020r.

Szkoła Podstawowa w Poczesnej realizowała projekt "Światowy Dzień Wody z PAH". Z Polskiej Akcji Humanitarnej otrzymaliśmy komplet materiałów dydaktycznych z którymi zapoznaliśmy uczniów. Zajęcia lekcyjne o konieczności ochrony wód zostały przeprowadzone w klasach VIII. Dodatkowo uczennica klasy VIII a Weronika Majorczyk wzięła udział w interdyscyplinarnym konkursie przygotowanym przez Wodociągi Częstochowskie "Woda=Życie".
Koordynatorem tych działań w szkole był nauczyciel Michał Szczepanik.

 
Harmonogram zwrotu podręczników

 

 

Godzina

22.06.2020.
Poniedziałek
23.06.2020.
Wtorek
8.30- 9.30 8 a M. Blukacz 5 b E. Krok
9.30 – 10.30 7 a D. Kita 5 a A. Markowska
10.30 – 11.30 6 a K. Kołodziejczyk 6 b I. Nocoń
11.30 – 12.30 8 b J. Jadowska 6 c A. Sobota-Balsam
12.30 – 13.30 7 b M. Wąsińska
15.00 – 16.00 3 b E. Matysiak 2 b B. Proszowska
16.00 – 17.00 3 a A. Kromołowska 1 a J. Kosińska
17.00 – 18.00 2 a B. Wąsińska 1 b I. Pidzik
17.00 – 18.00 4 a W. Leonarcik
 
Wyniki konkursu matematycznego "Kangur"

czerwiec 2020r.

W czerwcu  2020r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" .

W Kangurze bierze udział około 30 krajów. Obecnie w corocznym konkursie bierze udział ponad 4 miliony uczniów, w tym ponad 400 tysięcy w Polsce.Według organizatorów, główną umiejętnością badaną przez Kangura jest umiejętność myślenia logicznego.  Najwyższymi osiągnięciami w konkursie jest zdobycie tytułu laureata, następnie wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia.

W tym roku w naszej szkole wyróżnienia otrzymali:
Tomasz Molenda (kl. II A) - kategoria Żaczek
Maciej Jacznik (kl. III B) - kategoria Maluch
Jakub Cieśla (kl. VA) - kategoria Beniamin
Krzysztof Dziubiński (kl. VI C) - kategoria Beniamin
Adrianna Niewiadomska (kl. VI C) - kategoria Beniamin
Michał Grzyb (kl. VI B) - kategoria Beniamin

Gratulujemy!

 
Wyniki Powiatowego Konkursu Poetyckiego

 

Komisja konkursowa po przeczytaniu 42 wierszy w dwóch kategoriach wiekowych rozstrzygnęła Powiatowy Konkurs Poetycki. Wyniki konkursu zawarte są w umieszczonym poniżej protokole komisji konkursowej.

protokół z Powiatowego Konkursu Poetyckiego - pobierz

 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 1 z 9
Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.

Dziennik elektroniczny

Wybieram szkołę

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym
na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
(rok szkolny 2020/2021)

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
na platformie Vulcan Śląskie Nabór

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Gimnazjum w Poczesnej

gimnzajum poczesna

Strona byłego gimnazjum
w Poczesnej

losowe_zdjecie_1.jpg

Kto jest Online?

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

 

certyfikat interklasa

Znak Jakości Interklasa

na lata szkolne2010-2011, 2011-2012, 2012-2013

 certyfikat1

Szkoła z klasą

 


 

certyfikat2

Szkoła zaangażowana społecznie

 

 


 

certyfikat3

Spring Day in Europe


 

certyfikat bezpieczniki taurona m

Bezpieczniki Taurona


 

certyfikat puchatek m

Klub Bezpiecznego Puchatka


 

certyfikat amnesty_m

 

Certyfikat Amnesty International

projekt "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi"


klub dobrej_rozmowy_m

Klub dobrej romowy


certyfikat wybieram_wode_m

"Wybieram wodę" -
program edukacyjny dla szkół podstawowych


 


zaprogramuj przyszlosc_m

Zaprogramuj przyszłość -
program edukacji cyfrowej

 


certyfikat klimat_to_klimat_m

"Klimat to temat"
- projekt CEO


sks m

Szkolny Klub Sportowy

w ramach #programSKS


 

 


Szkoła mistrzów programowania

 


Code week 2019