Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022 – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej szkoły podstawowej określa Zarządzenie nr URO.0050.271.2021.AU Wójta Gminy Poczesna z dnia 21 stycznia 2021 r.(poniżej link do treści zarządzenia)

http://bip.poczesna.pl/pliki/dokumenty/2021-01-25/59/1611556737zarzadzenie-nr-uro.0050.271.2021.au.pdf

 

I.  Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

Przyjmowanie zgłoszeń: od 1 do 12 marca 2021r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Druk ZGŁOSZENIA(wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły)

 

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

Przyjmowanie wniosków: od 15 do 29 marca 2021r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Druk WNIOSKU (wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły)

 

III. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu

IV. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania

V. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do SP w Poczesnej

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna