Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Korzystanie z posiłków w świetlicy szkolnej

Od 7 września (tj. poniedziałek) chętni uczniowie mogą korzystać z posiłków (obiadów) w stołówce szkolnej.

Wszystkie informacje dotyczące obiadów znajdują się w Regulaminie Stołówki Szkolnej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej (na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła → świetlica szkolna).

Ponadto rodzice (opiekunowie) dziecka są zobowiązani do złożenia deklaracji korzystania z obiadów. Deklarację można otrzymać i wypełnioną złożyć w świetlicy szkolnej.

Jedyną ważną zmianą jaka zaistniała w tym roku szkolnym jest wnoszenie opłat za posiłki.

Należności za obiady(za każdy miesiąc) dokonuje się tylko na konto Szkoły Podstawowej w Poczesnej:

80 8260 0006 2001 0006 4422 0003 BS Poczesna

W tytule wpłaty proszę wpisać: wpłata za żywienie, imię i nazwisko dziecka,klasa. W miesiącu wrześniu opłata za obiady wynosi 41,40 zł. (18 dni x 2,30zł).

Prosimy rodziców (opiekunów) o zapoznanie się z regulaminem Stołówki Szkolnej, złożenie deklaracji korzystania z obiadów oraz o systematyczne wpłaty za obiady na konto podane wyżej.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna