Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis II Powiatowy Konkurs Recytatorski wierszy poetów związanych biografią lub/i twórczością z Częstochową „Ja i moja mała–wielka Ojczyzna”

Katarzyna Karpowicz – krzewicielka kultury żywego słowa

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie zorganizowało dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych II Powiatowy Konkurs Recytatorski wierszy poetów związanych biografią lub/i twórczością z Częstochową „Ja i moja mała–wielka Ojczyzna”. Konkurs w związku z COVID-19 odbył się w zmienionej formule –na podstawie dźwiękowych nagrań recytacji uczestników.
Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej i lokalnej, dumy z przynależności do społeczności Częstochowy oraz upowszechnienie twórczości poetów związanych z Częstochową.

Jury oceniało uczestników kierując się następującymi kryteriami:
•dobór tekstu,
•poprawność i płynność deklamacji,
•świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu.

Na wyróżnienie w upowszechnianiu piękna mowy ojczystej i kultury żywego słowa według jury zasłużyła uczennica klasy VIII b Katarzyna Karpowicz. Wszystko to pod czujnym okiem nauczycielki języka polskiego Magdaleny Wąsińskiej.
Nagranie z recytacją przygotował i wysłał również uczeń klasy VIII a Paweł Zdunek.
Dziękujemy Panu Januszowi Konieckiemu – instruktorowi Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej za pomoc w przygotowaniu nagrań wierszy.

Wpis XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Tradycyjne Ozdoby Choinkowe”

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym w XIX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Tradycyjne Ozdoby Choinkowe” z cyklu „Polskie Boże Narodzenie”
Szczególne gratulacje składamy naszym uczniom:
Kacprowi Kołodziejczykowi za zajęcie I miejsca w kategorii dzieci z klas VII-VIII SP
Wiktorowi Jabłońskiemu za zajęcie II miejsca w kategorii dzieci z klas 0-III SP
Adriannie Niewiadomskiej za zajęcie III miejsca w kategorii dzieci z klas VII -VIII SP.

podsumowanie konkursu: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji  (Kultura Poczesna).

Wpis Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę

    Szkolne Koło Wolontariatu, działające przy SP im. G. Morcinka w Poczesnej  po raz kolejny organizuje zbiórkę żywności oraz posłań na rzecz mieszkańców Schroniska „As” w Jamrozowiźnie  k/ Kłomnic. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, zmuszeni jesteśmy ograniczyć naszą coroczną akcję do zbiórki potrzebnych rzeczy.
      Bardzo prosimy wszystkich, którym los opuszczonych zwierząt nie jest obojętny, o przynoszenie żywności oraz innych potrzebnych rzeczy do szkoły i pozostawienie ich w wyznaczonym miejscu przy szatni. Zbiórka trwa od 9 do 22 grudnia.
Dziękujemy za pomoc w imieniu podopiecznych Schroniska „As”.
Szkolne Koło Wolontariatu
(Koordynatorzy: Elżbieta Grzyb, Katarzyna Kołodziejczyk)

Wpis Szlachetna Paczka

Każdego roku w okolicach Świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski przy współpracy ze świetlicą szkolną organizował szereg akcji, z których dochód przeznaczony był na „Szlachetną Paczkę”. Były to np. andrzejkowe „kąciki z wróżbami”, „loteria bożonarodzeniowa” czy zbiórka środków podczas „otwartych poniedziałków”. Ten rok jest dla wszystkich wyjątkowo trudny. Zorganizowanie jakiejkolwiek zbiórki jest w tym momencie niemożliwe. Ponieważ „Szlachetna Paczka” jest projektem całorocznym i środki na konto Paczki można wpłacać cały rok, liczymy na to, że uda nam się wspomóc „Szlachetną Paczkę” w drugim półroczu.

Samorząd Uczniowski

Wpis Zmiany w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020-2021

W związku z wejściem w życie rozporządzenia, na mocy którego nastąpiła zmiana terminu ferii zimowych (4.01 – 17. 01.2021 r.)   wprowadzone zostają zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021, w szczególności terminy dotyczące klasyfikacji śródrocznej uczniów. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną w dniu 1 grudnia 2020 r.

 [ZMIANA TERMINU FERII ZIMOWYCH]

W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe trwają od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r.

[ZMIANA TERMINU DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH]

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zostały ustalone w wymiarze 5 dni w terminach:

  • 4 maja 2021 r. (wtorek po święcie 3 Maja)
  • 25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 4 czerwca 2021 r. (piątek po święcie Bożego Ciała

W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 – 16.00

 

[ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO PO ZMIANIE]

I półrocze – 01.09.2020 r. – 05.02.2021 r. – 93 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

II półrocze – 08.02.2021 r. – 25.06.2021 r. – 88 dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

Razem w roku szkolnym – 181 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

W wyniku wprowadzonych zmian II półrocze rozpocznie się 8 lutego 2021r. zamiast  1 lutego 2021 r.

 

[ŚRÓDROCZNA KLASYFIKACJA UCZNIÓW]

Zmiany terminów związanych z  klasyfikacją śródroczną:

  • 21 grudnia 2020 r. – przekazanie informacji o przewidywanych dla uczniów śródrocznych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych,
  • 22 stycznia 2021 r. – przekazanie informacji o przewidywanych dla uczniów śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
  • 4 lutego 2021 r. – ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
  • 5 lutego 2021 r. – zebranie rady pedagogicznej – uchwalenie wyników klasyfikacji śródrocznej,
  • 8 lutego 2021 r. – rozpoczęcie II półrocza, zebranie z rodzicami (on-line) – podsumowanie I półrocza.

Przewidywana średnia ocen uczniów za I półrocze z poszczególnych zajęć edukacyjnych, będzie udostępniona uczniom i rodzicom w dzienniku elektronicznym po feriach zimowych w dniu 18 stycznia 2021 r. 

Podstawa prawna.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( U. z 2020 r. poz.493 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( U. z 2020 r. poz.2111)

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021- po zmianach

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021 1 września 2020 r
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2020 r
Ferie zimowe (woj. śląskie) 4 – 17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty 25 ,26, 27 maja 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca  – 31 sierpnia 2021 r.

 

Kalendarz roku szkolnego po zmianach – zobacz

 

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna