Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Informacja dla rodziców

1.   Od 27 stycznia do 13 lutego 2022r. uczniowie klas 5-8 będą mieli zajęcia w trybie zdalnym. Natomiast uczniowie klas 1-4 kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

W trakcie nauczania zdalnego uczniowie zobowiązani są do posiadania laptopów lub tabletów wyposażonych w kamerę i mikrofon.

2.   Zebrania śródroczne z wychowawcami klas odbędą się zdalnie – 1 lutego 2022r. (wtorek) o godzinie:
16.30 (klasy 1a, 1b, 2a, 3a, 3b)
17.00 (klasy 4a, 5a, 5b, 6a)
17.30 (klasy 7a, 7b, 8a, 8b, 8c).

Zebrania online odbędą się za pośrednictwem platformy Google Meet. Linki do spotkań będą przesłane przez wychowawców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zebrania z wychowawcami klas 2b oraz 4b przebywającymi na zwolnieniu lekarskim, odbędą się w późniejszym terminie, o którym rodzice uczniów zostaną powiadomieni za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

3.   Dyrektor szkoły przypomina, że w ciągu całego roku szkolnego 2021/2022, rodzice uczniów klas 1-3 przyprowadzający dzieci na zajęcia lekcyjne oraz odbierający uczniów po skończonych lekcjach nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

Rodzice uczniów klas 1-3 czekają na dzieci przed wyznaczonymi punktami odbioru. Uczniowie klas:
1 ab – będą wychodzić głównym wejściem budynku SP,
2 ab – bocznym wejściem (od strony boiska),
3 ab – przez wejście główne Hali sportowej.

Nauczyciele po skończonych zajęciach sprowadzają uczniów do szatni, a następnie po ubraniu się uczniów, kierują się z dziećmi do wyznaczonych punktów odbioru. W przypadku nieobecności rodzica dziecko kierowane jest do świetlicy szkolnej.

Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej lub z zajęć dodatkowych wchodzą do budynku szkoły, a następnie kierują się do świetlicy szkolnej lub klasy. Zobowiązani są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Podczas wchodzenia do szkoły rodzice informują Panie woźne, że odbierają dziecko ze świetlicy lub z zajęć dodatkowych.

Wpis Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy

 

Wpis Dla ósmoklasisty

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas ósmych,
Załączamy na stronę informatory o szkolnictwie ponadpodstawowym w Częstochowie i w regionie częstochowskim oraz informację o progach punktowych uczniów ubiegających się o przyjęcie do danej szkoły przygotowanych przez Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami. Informacje znajdują się w menu Dla ósmoklasisty.

https://sp.poczesna.edu.pl/uczniowie/dla-osmoklasisty/

Doradca zawodowy
Ewa Urbańska

Wpis Wycieczka klas czwartych do Manufaktury Słodyczy

20 stycznia klasy IVa i IVb uczestniczyły w wycieczce do Żarek. Uczniowie odwiedzili Manufakturę Słodyczy „Hokus-Pokus”, gdzie wzięli udział w warsztatach wytwarzania lizaków. Drugim punktem wycieczki była restauracja „Przystań Leśniów”. Tam każdy skomponował własną pizzę, którą po upieczeniu można było zjeść. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Muzeum Dawnych Rzemiosł. Czwartoklasiści dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat pracy kołodzieja, bednarza, szewca, kowala itp. Mogli też na własnej skórze przekonać się, jaka ciężka była praca młynarza.

wycieczka klas czwartych do Manufaktury Słodyczy

Wpis Informacja dotycząca śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

  1. Do dnia 10 stycznia 2021 r. nauczyciele wystawiają wszystkie przewidywane śródroczne oceny klasyfikacyjne.
  2. Zebranie rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej odbędzie się 27 stycznia 2022 r. (czwartek).
  3. II półrocze rozpoczyna się 31 stycznia 2022 r.
  4. Ferie zimowe (woj. śląskie) trwają od 14 lutego do 27 lutego 2022r.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna