Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Wyniki konkursu na najładniejszą kartkę walentynkową

Konkurs odbywał się  od 08 do 19 lutego. Nadesłano łącznie 26 prac, za co serdecznie dziękujemy! Komisja w składzie: Barbara Górecka, Bartosz Wylaź, p. Marlena Blukacz i p. M. Krawczyk przyznała następujące  miejsca:

Kategoria klas I- IV

– I miejsce Emilia Sałata kl. Ia

– Wyróżnienia: Szymon Cierpiał kl. IIIa i Lena Tyras kl. IIb

Kategoria klas V- VIII

– I miejsce Jakub Szewczyk kl. VIIa

– Wyróżnienia: Katarzyna Karpowicz kl. VIIIb i Zofia Kotlińska kl. Va

Gratulujemy Emilce, Jakubowi oraz wszystkim wyróżnionym!

Samorząd Uczniowski

Wpis Czytam, bo lubię

Najlepsi czytelnicy klas I – III w szkole w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
Zuzanna Polak z kl. II b wypożyczyła 13 książek
Marta Wolińska z kl. II a wypożyczyła 11 książek
Emilia Sałata z kl. I a wypożyczyła 10 książek
Natalia Pożarlik z kl. I b wypożyczyła 10 książek

Czytam, bo lubię

Wpis Konkurs na Kartkę Walentynkową

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ORGANIZUJE KONKURS DLA KLAS I- VIII

KARTKA WALENTYNKOWA

Zainteresowani uczniowie mogą przygotować projekt kartki walentynkowej i przesłać go mailowo do p. M. Blukacz na adres: blukacz.sppoczesna@gmail.com   do 19. 02. 2021r.

 Prace konkursowe powinny być podpisane: (imię i nazwisko oraz klasa ucznia)

Technika wykonania kartki:dowolna.

Format:- wielkość kartki z zeszytu.

Termin nadsyłania prac:- 19 luty 2021r.

 NAJCIEKAWSZE PRACE ZOSTANĄ NAGRODZONE NIESPODZIANKAMI

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO  UDZIAŁU!

 Samorząd Uczniowski

Wpis Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wynikach tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Najważniejsze informacje dostępne w poniższym linku
Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

Wpis Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej szkoły podstawowej określa Zarządzenie nr URO.0050.271.2021.AU Wójta Gminy Poczesna z dnia 21 stycznia 2021 r.(poniżej link do treści zarządzenia)

http://bip.poczesna.pl/pliki/dokumenty/2021-01-25/59/1611556737zarzadzenie-nr-uro.0050.271.2021.au.pdf

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

Przyjmowanie zgłoszeń:
od 1 do 12 marca 2021r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

Druk ZGŁOSZENIA(wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły) do pobrania na stronie internetowej szkoły https://sp.poczesna.edu.pl/ w zakładce REKRUTACJA.

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

Przyjmowanie wniosków:
od 15 do 29 marca 2021r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

Druk WNIOSKU (wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły)do pobrania na stronie internetowej szkołyhttps://sp.poczesna.edu.pl/ w zakładce REKRUTACJA.

 

III. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu

IV. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania

V. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do SP w Poczesnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Jadwiga Knapik

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna