Sprzątanie świata 2023 – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Sprzątanie świata 2023

W trzeci piątek września, jak co roku uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Poczesnej przystąpili do akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Sprzątanie Świata łączy ludzi”. Udało nam się posprzątać ze śmieci otoczenie szkoły, oraz pobliskie ulice. Dziękujemy Urzędowi Gminy w Poczesnej za dostarczone rękawice i worki. W naszej szkole dla klas IV przedstawicielki Decathlon Poczesna przeprowadziły zajęcia na temat selektywnej zbiórki odpadów oraz metod zapobiegania powstawania odpadów. Dziękujemy za ich zaangażowanie i przeprowadzone ciekawe zajęcia.
Koordynatorami akcji byli: Pani Maria Kosińska i Pan Michał Szczepanik

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna