Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023 – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej szkoły podstawowej określa Zarządzenie nr URO.0050.385.2022.AU Wójta Gminy Poczesna z dnia 19 stycznia 2022 r. (poniżej link do treści zarządzenia)

http://bip.poczesna.pl/pliki/dokumenty/2022-01-21/59/zarzadzenie-nr-385.pdf

 

I.  Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

Przyjmowanie zgłoszeń: od 28 lutego do 11 marca 2022r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Druk ZGŁOSZENIA(wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły)

 

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Poczesnej.

Przyjmowanie wniosków: od 14 do 28 marca 2022r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 (PDF)

Druk WNIOSKU (wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły).

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkoły podstawowej znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Jadwiga Knapik

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna