'Otwarty poniedziałek' – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis 'Otwarty poniedziałek'

10 stycznia 2022r. godz. 16.30 – 17.30  w ramach „otwarty poniedziałku” odbędą się konsultacje z nauczycielami .

Do dnia 10 stycznia 2021 r. nauczyciele wystawiają wszystkie przewidywane śródroczne oceny klasyfikacyjne.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna