Informacja dotycząca śródrocznych ocen klasyfikacyjnych – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Informacja dotycząca śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

  1. Do dnia 10 stycznia 2021 r. nauczyciele wystawiają wszystkie przewidywane śródroczne oceny klasyfikacyjne.
  2. Zebranie rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej odbędzie się 27 stycznia 2022 r. (czwartek).
  3. II półrocze rozpoczyna się 31 stycznia 2022 r.
  4. Ferie zimowe (woj. śląskie) trwają od 14 lutego do 27 lutego 2022r.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna