Informacja dotycząca ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Informacja dotycząca ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2301)

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. ustala się następujące zasady funkcjonowania szkoły:

1. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 :

  • 20, 21, 22 grudnia 2021 r. – zajęcia edukacyjne zgodnie z planem (w trybie zdalnym)
  • od 23 do 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna (dni wolne od zajęć dydaktycznych),
  • 3, 4, 5 stycznia 2022 r. – zajęcia edukacyjne zgodnie z planem (w trybie zdalnym)
  • 6, 7 stycznia 2022 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych.

2. Wszystkie zajęcia w klasach I – VIII realizowane będą zdalnie zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w Google Meet (na dotychczas obowiązujących zasadach).

3. Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć w trybie zdalnym w domu, będą realizować zajęcia w szkole z nauczycielami wspomagającymi (w tym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

4. Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w dniach:

  • od 20 do 23 grudnia 2021 r.
  • od 27 do 31 grudnia 2021 r.
  • od 3 do 5 stycznia 2022 r.
  • 7 stycznia 2022 r.

będzie czynna świetlica szkolna w godz. 7.00 – 16.00.

5. W dniach 20–22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające (dodatkowe zajęcia realizowane w ramach pomocy uczniom w powrocie do szkół po pandemii) będą realizowane w miarę możliwości na terenie szkoły – w terminach  uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym.

6. Zgodnie z potrzebami uczniów klas ósmych, w szkole zorganizowane będą konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski).

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna