Organizacja zajęć w szkole od dnia 4 maja 2021 r. – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Organizacja zajęć w szkole od dnia 4 maja 2021 r.

Dyrektor szkoły informuje:

 1. Od dnia 5 maja 2021 r. (środa) uczniowie klas I – III rozpoczynają zajęcia w trybie stacjonarnym wg obowiązującego planu zajęć.
  (Przypominam, że dzień 4 maja  – wtorek  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, zgodnie z ustalonym w szkole kalendarzem roku szkolnego 2020/2021).
 1. Od dnia 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 28 maja 2021 r. (piątek) uczniowie klas IV – VIII rozpoczynają naukę w trybie hybrydowym w następujący sposób:
 • 17 maja (poniedziałek), 18 maja (wtorek), 19 maja (środa), 28 maja (piątek) – uczniowie klas VII – VIII – nauka w trybie stacjonarnym, uczniowie klas IV – VI – nauka w trybie zdalnym,
 • 20 maja (czwartek), 21 maja (piątek), 24 maja (poniedziałek) – uczniowie klas IV – VI – nauka w trybie stacjonarnym, uczniowie klas VII – VIII – nauka w trybie zdalnym,.
 1. Od dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek) – wszyscy uczniowie realizują zajęcia w szkole – w trybie stacjonarnym.
 2. Informuję, że świetlica szkolna będzie czynna od godz. 7.00 do godz. 16.00
 • od 4 maja 2021 r. (wtorek) do 14 maja 2021 r. (piątek) dla uczniów klas I – III,
 • od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 28 maja 2021 r. (piątek) dla uczniów klas I – III oraz uczniów klas IV – VIII uczących się w trybie stacjonarnym,
 • od 31 maja 2021 r. (poniedziałek) dla wszystkich uczniów klas I – VIII.
 1. Żywienie uczniów rozpoczyna się od 5 maja 2021 r. (środa).

 

Dyrektor szkoły przypomina:

 1. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, w II półroczu dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w naszej szkole są dni
 • 4 maja 2021 r. (wtorek) dla uczniów klas I – VIII (świetlica czynna od 7.00 do 16.00)
 • 25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek)  dla uczniów klas I – VII, uczniowie klas ósmych przystępują w tych dniach do egzaminu ósmoklasisty (świetlica czynna od 7.00 do 16.00),
 • 4 czerwca 2021 r. (piątek) dla uczniów klas I – VIII (świetlica czynna od 7.00 do 16.00).

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna