Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że od 17 do 19 marca br., będą przeprowadzone w szkole testy diagnostyczne („próbny egzamin ósmoklasisty”) przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  •  17 marca br. (środa) godz. 9:00 – język polski – 120 min. (wydłużenie czasu do 180 min.)
  •  18 marca br. (czwartek) godz. 9:00 – matematyka – 100 min.(wydłużenie czasu do 150 min.)
  •  19 marca br. (piątek) godz. 9:00 – język angielski – 90 min.(wydłużenie czasu do 135 min.)-

Uczniowie przystępują do egzaminu próbnego na zasadach obowiązujących na egzaminie próbnym przeprowadzonym w szkole w lutym 2021 r.

Próbny egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z wytycznymi (link poniżej)
https://cke.gov.pl/…/20210225%20Testy%20diagnostyczne%20WYT…

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu próbnego zostaną przekazane uczniom przez wychowawców klas.

W załączeniu link do informacji Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r.
https://cke.gov.pl/…/20210217%20E8%20Test%20diagnostyczny.p…

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna