Organizacja zajęć w szkole od dnia 18.01.2021r. – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Organizacja zajęć w szkole od dnia 18.01.2021r.

Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 18 stycznia 2021 r.

 • uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji,
 • uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalną, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I – III

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym, przechodzą do wyznaczonych szatni,
  a następnie przechodzą do sal lekcyjnych.
 2. Rodzice uczniów przyprowadzający dzieci do szkoły, nie wchodzą do budynku szkoły. Nadzór nad uczniami po wejściu do szkoły, sprawują nauczyciele dyżurujący w szatni szkolnej i na korytarzach.
 3. RodzicE uczniów z niepełnosprawnościami, mogą wejść do budynku szkoły. Po wejściu do szkoły rodzice zobowiązani są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz zachowania dystansu społecznego od innych osób).
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. W przypadku gdy uczeń zgubi lub zniszczy maseczkę może zgłosić się do sekretariatu szkoły po maseczkę.
 5. Przydział sal lekcyjnych

klasa Ia – sala nr 18 – parter

klasa Ib – sala nr 21- parter

klasa II a – sala nr 23- parter

klasa II b – sala nr 19 – parter

klasa III a – sala nr 115 – I piętro

klasa III b – sala nr 120 – I piętro

 • uczniowie przechodzą do innych sal wyłącznie na zajęcia z edukacji informatycznej (pracownia komputerowa) i zajęcia z wychowania fizycznego (sala gimnastyczna),
 • uczniowie wychodzą na przerwy rotacyjnie, wg ustalonego przez nauczycieli harmonogramu.
 1. Odbieranie uczniów przez rodziców po skończonych zajęciach (na dotychczasowych zasadach)

Rodzice uczniów klas I-III odbierający uczniów ze szkoły nie mogą wchodzić do budynku szkoły. Czekają na dzieci przed wyznaczonymi punktami odbioru.

 • klasa I ab – uczniowie wychodzą głównym wejściem budynku SP,
 • klasa II ab – uczniowie wychodzą bocznym wejściem (od strony boiska),
 • klasa III ab – uczniowie wychodzą wejściem głównym Hali sportowej.
 1. Stołówka szkolna

Uczniowie korzystający z obiadów w stołówce szkolnej spożywają posiłki wg harmonogramu:

 • klasy Ia, Ib – 10.20 – 10.35
 • klasy IIa, IIb – 10.40 – 10.55
 • klasy IIIa, IIIb – 11.00- 11.15
 1. Świetlica szkolna

Świetlica szkolna  czynna jest w godz.7.00 -16.00.

Wskazane jest aby z opieki w świetlicy szkolnej korzystali wyłącznie uczniowie, których rodzice pracują.

Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej wchodzą do budynku szkoły, a następnie kierują się do świetlicy.

Rodzice nie wchodzą do świetlicy. Przed drzwiami znajduje się dzwonek – nauczyciel wyprowadza dziecko i przekazuje osobie odbierającej.

Szczegółowe zasady obowiązujące w szkole w okresie pandemii znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.  

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna