Zmiany w organizacji pracy szkoły – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Zmiany w organizacji pracy szkoły

ORGANIZACJA NAUCZANIA DO 29 LISTOPADA 2020 r.

 • Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. nauka w klasach I – III i klasach IV – VIII będzie prowadzona w formie zdalnej.
 • Zajęcia on-line odbywać się będą przez platformę Google Meet w/g obowiązującego planu lekcji. Czas trwania lekcji zdalnych wynosi od 30 minut do 45 minut. Prowadzone będą również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zmiany w planie wynikające z usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycieli, zamieszczane będą tak jak dotychczas w dzienniku elektronicznym.
 • Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane jest nauczanie stacjonarne.

OPIEKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnieni funkcjonowanie świetlicy szkolnej wyłącznie dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

KONSULTACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, szkoła na wniosek uczniów lub nauczycieli umożliwi ósmoklasistom konsultacje indywidualne lub w grupach (do 5 osób) w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych – język polski, matematyka, język angielski.

INFORMACJE DODATKOWE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 • Proszę uczniów o zabranie ze szkoły na okres zawieszenia zajęć przyborów szkolnych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych, niezbędnych w czasie nauki zdalnej.
 • Przybory plastyczne uczniów klas IV – VIII zostały przeniesione z sali plastycznej do szatni poszczególnych klas.
 • Proszę o zabranie ze szkoły rzeczy pozostawionych w świetlicy i szatni szkolnej, w szczególności ubrań (bluzy, swetry, koszulki, kamizelki itp.) oraz obuwia zmiennego.
 • Wpłaty dokonane za żywienie (niewykorzystane) będą rozliczane przy wpłatach za kolejny okres.
 • Informuję, że w godz. od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą wychodzić z domu, tylko pod opieką osoby dorosłej.

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna