Informacja dotycząca zmian w organizacji pracy szkoły od 26 października 2020 r. – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Informacja dotycząca zmian w organizacji pracy szkoły od 26 października 2020 r.

Od poniedziałku 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. nauka w klasach IV – VIII będzie prowadzona w formie zdalnej.

Zajęcia on-line odbywać się będą przez platformę Google Meet w/g obowiązującego planu. Czas trwania lekcji zdalnych wynosi od 30 minut do 45 minut. Prowadzone będą również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne itp.)
Zmiany w planie wynikające z usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycieli, zamieszczane będą tak jak dotychczas w dzienniku elektronicznym.

Uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera lub Internetu, mogą korzystać na terenie szkoły z tzw. „Stacji nauki zdalnej” (pracownie komputerowe lub inne pomieszczenia szkolne umożliwiające uczestnictwo w lekcjach zdalnych). W takim przypadku uczeń pracował będzie pod opieką nauczyciela świetlicy. Proszę rodziców o przesłanie informacji wychowawcom, jeśli dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach zdalnych na terenie szkoły.

Szkoła dysponuje 8 komputerami do wypożyczenia na okres nauki zdalnej, w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Komputery w pierwszej kolejności wypożyczane będą uczniom z rodzin wielodzietnych.

Szczegółowe zasady współpracy uczniów z nauczycielami podczas nauki zdalnej, zostaną przekazane niezwłocznie przez dziennik elektroniczny.

Nauka w klasach I – III odbywać się będzie w formie stacjonarnej wg dotychczasowego planu.

Świetlica szkolna dla uczniów klas I – III czynna będzie od 7.00 – 16.00.

Informuję, że w godz. od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16. roku życia nie będą mogły same wychodzić z domu, tylko pod opieką dorosłego.

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna