Informacja dotycząca 'otwartych poniedziałków' – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Informacja dotycząca 'otwartych poniedziałków'

Dyrektor Szkoły informuje, że Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie nr NS-HD. 021.3.5.2020 z dnia 28.09.2020 r. rekomenduje, aby rozważyć rezygnację z organizacji tradycyjnych zebrań z rodzicami. W związku z powyższym informuję, że „otwarte poniedziałki” zostają zawieszone do odwołania. Kontakt rodziców z nauczycielami jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny.
Ponawiam również prośbę do rodziców o ograniczenie wchodzenia do budynku szkoły.

Jadwiga Knapik

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna