SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. GUSTAWA MORCINKA

  aktualności   sukcesy   galeria  kontakt


 


Szkoła

Nauczyciele

Rodzice

Uczniowie

Zajęcia pozalekcyjne

Nasza miejscowość

 

Nasi sponsorzy

 

 

Historia szkoły

Początki szkolnictwa w Poczesnej sięgają już XVIII wieku – pierwszy budynek szkolny  wybudowany został w 1792r.
w oparciu o decyzje i środki Komisji Edukacji Narodowej. Wiek XIX to okres rozbiorów – nie ma państwa polskiego i polskie szkolnictwo praktycznie nie istnieje. Ponowne nauczanie
w Poczesnej ma związek z działalnością Polskiej Macierzy Szkolnej – stowarzyszenia, które powstało w 1905r.
W wykazie szkół Macierzy Szkolnej w 1906r. Poczesna widnieje na pierwszym miejscu w regionie częstochowskim. W okresie międzywojennym w latach 1918-1939 istniała juz szkoła
7-klasowa, która początkowo mieściła sie w budynkach prywatnych. Nowy, piętrowy budynek szkoły (obecny ośrodek zdrowia) został wybudowany w 1937 r. - w tamtym czasie był to najokazalszy budynek w gminie.
W czasie II Wojny Światowej nauczyciele mieszkający
w Poczesnej prowadzili tajne nauczanie. 1 września 1945r. rozpoczyna ponownie swoją działalność 7-klasowa szkoła podstawowa, która ma swoją siedzibę w budynku wybudowanym przed wojną. Na początku lat 60-tych XX wieku
w ramach ogólnopolskiego programu „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie” rozpoczęto budowę nowoczesnego budynku szkolnego, którego otwarcie nastąpiło 1 września 1965r. Dla podkreślenia związku naszych ziem z górnictwem szkole nadano imię zmarłego w 1963r. pisarza Gustawa Morcinka, którego twórczość osadzona była w realiach tradycji górniczych Śląska.
W latach 1999-2001w wyniku reformy systemu edukacji
w budynku funkcjonował Zespół Szkół Gminnych obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Od 1 września 2001r. po zlikwidowaniu Zespołów obie szkoły funkcjonują jako oddzielne placówki.

 

 

 

 

 

 
Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Morcinka
42 - 262 Kolonia Poczesna
ul. Szkolna 2
tel. (34) 360-80-04
 
lub

 
Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa 
na 3 lata szkolne 
2010/2011, 2011/2012, 
2012/2013