SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. GUSTAWA MORCINKA

  aktualności   sukcesy   galeria  kontakt


 


Szkoła

Nauczyciele

Rodzice

Uczniowie

Zajęcia pozalekcyjne

Nasza miejscowość

 

Nasi sponsorzy

 

 

  Bezpieczny Internet

Program profilaktyczny z bezpieczeństwa w sieci
"Bezpieczeństwo w sieci"

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dnia 5 lutego 2013 roku obchodziliśmy  Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu.
Hasło przewodnie w tym roku brzmiało: „Serfuję. Respektuję. Uczniowie VI klas Naszej Szkoły uczestniczyli w nowym programie edukacyjnym w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie: „Jak być bezpiecznym w sieci?” Zwiedzili bibliotekę oraz wzięli udział w lekcji bibliotecznej.

Bezpieczny Internet - grafika komputerowa

Michał Kuźniak Klaudia Kuzior Sandra Kisiel

rok szkolny 2012/2013

Sprawozdanie z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
w Szkole Podstawowej w Poczesnej luty 2010r.

W tym roku po raz kolejny nasza szkoła włączyła się
w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Działania związane z  bezpieczeństwem w sieci zaplanowane zostały od 1 do 12 lutego 2010r. i obejmowały całą społeczność uczniowską. Pod kierunkiem nauczycieli informatyki realizowano zadania związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu:

-  Uczniowie klas I - III zdobyli wiedzę na temat niebezpieczeństw, jakie można napotkać w Internecie oraz zapoznali się z zasadami bezpiecznego i efektywnego korzystania z Sieci uczestnicząc w bloku tematycznym „Bezpieczny Internet”. W oparciu o scenariusz zajęć
i materiały edukacyjne dostępne na stronie www.dzieckowsieci.pl nauczyciele zapoznali uczniów ze stroną Sieciaków. Na zajęciach kolorowali postaci Sieciaków, rozwiązywali łamigłówki i krzyżówki.

- Również wychowawcy klas IV-VI korzystali z dostępnych materiałów dydaktycznych. W oparciu o scenariusz zajęć „3…2…1…Internet” przeprowadzili zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się
w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, poznali zasady kulturalnego zachowania w Internecie.

- Uczniowie z kl. II – V na zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyli w kursie e-learningowym (www.dzieckowsieci.pl) pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem”. Zdobywając
7 dysków wiedzy i zaliczając test końcowy każdy uczeń otrzymał dyplom potwierdzający znajomość zasad DBI.

- Dla uczniów klas IV-VI odbył się szkolny konkurs na grafikę komputerową pt. „Bezpieczny Internet”. Wśród wielu zgłoszonych prac nagrodzono trzy najciekawsze. Prace te zostały wysłane na wojewódzki konkurs grafii komputerowej. Na wyniki konkursu wciąż czekamy.

-  Szkoła przystąpiła do konkursu 3… 2… 1… Bezpieczny Internet na Start!

-  W obchody DBI włączyła się również biblioteka szkolna –
w klasach  I-III nauczyciel bibliotekarz przeprowadził lekcję dotyczącą alternatywnych form spędzana wolnego czasu, zapoznał uczniów z czasopismami dla dzieci i młodzieży
w Internecie.
- Przygotowaliśmy ścienną gazetkę w głównym holu szkoły informującą o podjętej przez nas akcji, a uczniowie klasy VI wykonali i zaprezentowali pokaz multimedialny, podsumowujący działania szkoły związane z DBI.

-  W ramach obchodów DBI zamieszczone zostały artykuły
w szkolnej gazetce „Czarno na białym”, dotyczące m.in. właściwych zachowań w sieci – zasady etykiety.

-  W ramach comiesięcznych spotkań wychowawcy klas wygłosili pogadanki dla rodziców.  Na zebraniu rodzice otrzymali ulotki informacyjne uświadamiające potrzebę zainteresowania się problemem rozsądnego i bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu. Poza tym na szkolnej witrynie znajdują się informacje dotyczące właściwego użytkowania komputera.

DBI 2010 - prezentacja multimedialna

uczniowie


Zasady bezpieczeństwa
 

Kursy e-learning


Netykieta
 
strona Sieciaków

rodzice


Program filtrujący
beniamin
 

Umowa o bezpiecznym korzystaniu z Internetu
 

10 porad dla rodziców
 
Zrozumieć Internet

nauczyciele


Scenariusze zajęć
 

Materiały multimedialne

Sprawozdania
Materiały do wydrukowania
 

Najważniejsze informacje  dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa
w sieci można znaleźć na stronach:

 


www.dzieckowsieci.pl
www.saferinternetday.pl
www.kidprotect.pl
www.bezpiecznyinternet.pl


 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Morcinka
42 - 262 Kolonia Poczesna
ul. Szkolna 2
tel. (34) 360-80-04
 
lub

 
Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa 
na 3 lata szkolne 
2010/2011, 2011/2012, 
2012/2013