Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start Szkolny Klub Globtrotera
Szkolny Klub Globtrotera

opiekun: mgr Małgorzata Krawczyk, Marlena Blukacz
termin zajęć: poniedziałek  godz. 13.30- 14.15

Szkolny Klub Europejski rozpoczął działalność we wrześniu 2000 roku. We  wrześniu 2016r. Szkolny Klub Europejski przekształcony został w Szkolny Klub Globtrotera. Adresowany jest przede wszystkim do uczniów klas V-tych.


ZARZĄD SZKOLNEGO KLUBU GLOBTROTERA

Przewodniczący -Maja Majchrzak
Zastępca przewodniczącej - Barbara Górecka

 

Skarbnik - Katarzyna Karpowicz
Zespół informacyjny -  Malwina Całus

klub globtroteraRegulamin Szkolnego Klubu Globtrotera

pdf button

 

Program zajęć Szkolnego Klubu Globtrotera
rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

Działania Klubu Globtrotera

Termin

1.

Organizacja klubu: sporządzenie listy członków - nabór uczniów z kl. V, przygotowanie programu, wybór zarządu klubowego.

IX-X 2019 r.

2.

Aktualizacja gazetki ściennej, kroniki klubowej, porządkowanie pracowni i pomocy do zajęć.

IX-X 2019 r.

3.

Zajęcia edukacyjne dotyczące historii, kultury, ciekawych miejsc i ludzi z krajów europejskich i całego świata.
Gry edukacyjne, planszowe quizy poświęcone Europie i innych krajów z całego globu.

Warsztaty plastyczne; Boże Narodzenie i Wielkanoc.

I półrocze
XII 2019 r.,
IV 2020 r.

4.

Opieka nad pracownią .

cały rok

5.

Prowadzenie kroniki. Umieszczenie informacji o działalności klubu na stronie internetowej szkoły.

cały rok

6.

Spotkania członków –tworzenie grupowych prezentacji: tematycznych poświęconych różnym krajom europejskimi i z innych kontynentów.

II półrocze

7.

Organizacja: Klubowych Mikołajek i „Wieczorku tematycznego lub filmowego”.

XII 2019 r.
V 2020 r.


8.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim współorganizowanie:
Dnia Chłopaka i Kobiet, Dnia Nauczyciela, Dnia Życzliwości, Dnia Praw Dziecka, Andrzejek Szkolnych, zabawy karnawałowej, Walentynek, Dnia Wiosny, Dnia Dziecka, akcji charytatywnych i innych realizowanych w szkole.
Przygotowanie upominków dla pracowników szkoły: Boże Narodzenie i Wielkanoc.

wg terminarza

9.

Uzupełnianie biblioteczki klubu o pozycje związane z tematyką europejską i światową.

cały rok


10.

Organizacja pikniku klubowego kończącego rok pracy w klubie - rajd pieszy do Olsztyna lub wyjazd rekreacyjny w ciekawe miejsca naszego regionu.

VI 2020 r.

11.

Przygotowanie upominków dla opuszczających klub uczniów. Podsumowanie działalności klubu.

VI 2020 r.

 

Materiały dla uczniów

Informacje o Unii Europejskiej

pdf button

Test wiedzy o Unii Europejskiej

pdf button


 

 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.