Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne

Rok szkolny 2019-2020

Dbając o siebie dbasz o swoją przyszłość

Projekt poświęcony jest eliminowaniu zachowań ryzykownych związanych z różnego typu uzależnieniami występującymi wśród dzieci.

Termin realizacji projektu: marzec – czerwiec 2020 r.
Autor projektu: pedagog szkolny  Małgorzata Krawczyk,
Koordynator projektu:
psycholog szkolny Aleksandra Świerczyńska, wychowawcy klas I-VIII

Cele projektu:

- podniesienie świadomości w zakresie tematu uzależnień wśród dzieci, rodziców i nauczycieli,
- dostrzeganie każdego ucznia przez pryzmat jego mocnych stron, uczenie sposobów realizowania swoich zdolności,
- rozwijanie u uczniów umiejętności komunikowania się z innymi,
- kształtowanie postaw asertywnych,
- uczenie wykorzystania czasu wolnego w ciekawy i efektywny sposób.

Przewidywane efekty:

- uczeń zna  pojęcie uzależnienie, potrafi podać przykłady, które świadczą o różnego typu uzależnieniach,
- uczeń potrafi uniknąć sytuacji ryzykownych związanych z nałogami,
- uczeń zna pojęcia asertywny i stosuje je w konkretnych sytuacji,
- uczeń wie do kogo może zwrócić się w przypadku zetknięcia się z symptomami uzależnienia,
- uczeń zna sposoby racjonalnego wykorzystania swojego czasu wolnego i swoich uzdolnień.

Działania przygotowane w ramach  realizacji projektu:

Uczniowie: ankietowanie grup uczniów, zajęcia warsztatowe, lekcje przedmiotowe np. przyrody, biologii czy chemii  spektakl profilaktyczny, spotkania ze specjalistami np. psychologiem, pielęgniarką, policjantem,  konkursy plastyczne połączone z wystawą prac rozgrywki sportowe, udział w projektach typu: Trzymaj formę, Dzień bezpiecznego Internetu, Smak życia czyli debata o dopalaczach.

Rodzice: referaty i prelekcje, ulotki informacyjne, wpisy na stronie internetowej szkoły, spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne ze specjalistami.

Nauczyciele: spotkania warsztatowe zespołów nauczycieli, konsultacje ze specjalistami, samodoskonalenie kompetencji związanych z tematem uzależnień.


Szczegółowy harmonogram działań

pdf button

 

„Matematyka jest wszędzie”

W I półroczu roku szkolnego 2019-2020 uczniowie klas V- VIII uczestniczyli w projekcie matematycznym "Matematyka jest wszędzie".  Głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności kluczowych z matematyki, dostrzeganie matematyki na co dzień i wykorzystanie wiedzy matematycznej w praktyce.  Uczniowie poszczególnych klas wykonywali projekty grupowe związane z zastosowaniem matematyki  w życiu codziennym. Piątoklasiści opracowywali plan i kosztorys imprezy klasowej, klasy szóste opracowywały plan i koszt wycieczki klasowej. Uczniowie klas siódmych i ósmych  remontowali mieszkanie.  Wszystkie projekty uczniowie przedstawiali w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej.  Powstała wystawa prac.

Oprócz tego odbyły się dwa konkursy matematyczne: fotograficzny "Matematyka w obiektywie" oraz na prezentację multimedialną "Matematyka jest wszędzie" .
Konkurs fotograficzny polegał na wykonaniu zdjęcia, które było  artystycznym wyrażeniem pojęcia matematycznego, prawidłowości matematycznej, symbolu matematycznego bądź żartem matematycznym. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem  Uczniowie wykazali się kreatywnością i pomysłowością.

 

Rok szkolny 2018-2019

Fundacja Uniwersytet Dzieci

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas II i III naszej szkoły realizują projekty edukacyjne organizowane przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Misją Fundacji jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, by korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości rozumiały świat, w którym żyją i potrafiły w nim działać.

Projekty obejmują scenariusze lekcji tworzone przez naukowców na bazie wypracowanej przez Fundację Metody Pytań i Doświadczeń. Celem metody jest kształtowanie myślenia naukowego, opartego na stawianiu pytań badawczych, przeprowadzenie procesu badawczego oraz wyciąganie wniosków z przeprowadzonych badań.

Ponadto metoda:

- rozbudza ciekawość dzieci

- kształtuje umiejętność pracy projektowej

- rozwija kompetencje społeczne uczniów

Wszystkie scenariusze są zgodne z nową podstawą programową.

Krótka charakterystyka poszczególnych projektów:

Klasa II a - „Inspiruję do nauki”
W ramach projektu uczniowie realizują autorski cykl 8 lekcji opracowany przez nauczyciela, dzięki któremu są kształtowane kluczowe kompetencje uczniów. W tym celu zostaną wykorzystane scenariusze tworzone przez naukowców Fundacji Uniwersytetu Dzieci. Przewodnie hasło tego projektu to „Rodzina”.

Klasa II b – „Przyroda z klasą”
W ramach projektu uczniowie realizują cykl wartościowych lekcji przyrodniczych. Dzięki nim będą kształtować kompetencje społeczne, poznają wiele gatunków roślin i zwierząt i dowiedzą się jak człowiek wpływa na przyrodę. Klasa otrzymała także zestaw edukacyjny inspirowany teatrem Kamishibai, który angażuje uczniów w cykl lekcji i sprawia, że z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia. Nauczyciel będzie mógł także uczestniczyć w konferencjach organizowanych przez Fundację.


Klasa III a - „ Klimatyczna klasa”
Ciekawy projekt, który pomoże kształtować kompetencje społeczne uczniów i rozszerzy ich wiedzę przyrodniczą. W ramach projektu będą realizowane cykle lekcji dotyczący przyrody i ochrony środowiska. Zestaw badawczy który otrzymała klasa, pozwoli na przeprowadzenie ciekawych doświadczeń przyrodniczych. Po zrealizowaniu projektu uczniowie wezmą udział w konkursie, w którym główną nagrodą jest spotkanie klasy z naukowcem uczelni wyższej. Uczniowie, uczestnicząc w cyklu lekcji, będą prowadzić obserwacje przyrodnicze, dowiedzą się, jak chronić środowisko i czym jest klimat.

 

„Wielcy Polacy w Nauce”

Z okazji zbliżających się obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w naszej szkole przeprowadzony został projekt "Wielcy Polacy w Nauce". W miesiącu październiku i listopadzie uczniowie klas V-VIII SP i III kl gimnazjum gromadzili informacje dotyczące polskich naukowców. Następnie wykonali plakaty im poświęcone w takich dziedzinach jak matematyka, fizyka, chemia, geografiia i biologia. Powstała wystawa prac. Projekt miał na celu przybliżyć uczniom sylwetki naukowców, wskazać ich zasługi dla ludzkości, wynikające z poświęcenia pracy twórczej, naukowej oraz z miłości do ojczyzny.Rok szkolny 2017-2018

 

Zaprogramuj przyszłość - program edukacji cyfrowej klas młodszych

W roku szkolnym 2017-2018 uczniowie klas I-III brali udział w projekcie „Zaprogramuj przyszłość”. „Zaprogramuj przyszłość” to kompleksowy program edukacji cyfrowej, dzięki któremu blisko 20 000 dzieci z małych miejscowości i wsi poznaje podstawy programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce. Celem programu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i edukatorów,  w szczególności wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania programowania najmłodszych uczniów. Pozwoli im to na prowadzenie ciekawych zajęć z programowania. Szkoły otrzymały zestawy do prowadzenia zajęć z nowych technologii, m.in. roboty, maty edukacyjne . Przy wsparciu trenerów nauczyciele z całej Polski prowadzili swoje zajęcia na podstawie scenariuszy.

 

Scenariusze zajęć z programowania i inne materiały dydaktyczne, dostępne są na platformie edukacyjnej www.zaprogramujprzyszlosc.edu.pl, pełniącej rolę bazy wiedzy i forum wymiany doświadczeń. Każdy nauczyciel i edukator ma możliwość uczestniczenia w tematycznych webinariach.

 

„Zaprogramuj przyszłość” to 9 projektów regionalnych, realizowanych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Strona projektu: www.zaprogramujprzyszlosc.edu.pl


„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”
Od połowy października do końca listopada w szkole realizowany był projekt „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi” organizowany przez Amnesty International. W ramach projektu uczennice i uczniowie klas VII, oraz gimnazjum uczestniczyli w zajęciach dotyczących praw człowieka. Pan Michał Szczepanik korzystając z publikacji przesłanej do szkoły przez organizatora prowadził zajęcia dotyczące edukacji o prawach człowieka, społeczno-politycznym kontekście współczesnych migracji oraz mowie nienawiści i uprzedzeniach. Udział uczennic i uczniów w tych zajęciach pozwolił im także lepiej się poznać, część ćwiczeń skupionych było na ich doświadczeniach z kulturami innych narodów, ich wierzeniami i zwyczajami. Podsumowaniem akcji było przygotowanie wystawy plakatów przypominających m.in. Powszechną Deklarację Praw Człowieka ustanowioną w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

 

 

Trudny temat – weź to na warsztat
Uczennice i uczniowie z klasy III b gimnazjum po raz drugi realizowali ogólnopolski projekt „Trudny temat – weź to na warsztat”, organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację Evens. Tym razem trudny temat, który opracowywała grupa pod opieką p. Michała Szczepanika, dotyczył smogu, a dokładniej brzmiał „Jak dotrzeć do ludzi, którzy palą w piecach byle czym i zatruwają nam życie?”. Dzięki metodzie kampanii społecznej udało się przygotować m.in. plakaty, komiks, list do dorosłych. Od połowy listopada do końca grudnia osoby odwiedzające szkołę mogły zapoznać się z dokonaniami grupy – duża plansza z komiksem i listem znajdowała się w holu szkoły. Informacja o działaniach szkoły w programie została opublikowana na stronie organizatora https://trudnytemat.ceo.org.pl/content/poczesna-1


Rok szkolny 2016-2017

Szkolny projekt edukacyjno - wychowawcy „PODRÓŻE PO LITERATURZE”

Od 2 do 16 grudnia 2016 roku realizowaliśmy w klasach IV-VI projekt edukacyjno - wychowawczy „Podróże po literaturze”. Celem projektu było zachęcanie uczniów do czytania oraz sięgania po literaturę piękną i popularnonaukową, a także doskonalenie umiejętności językowych, rozwijanie zainteresowań literackich.
Podczas lekcji języka polskiego rozmawialiśmy o ulubionych książkach, głośno czytaliśmy fragmenty wybranych książek z literatury młodzieżowej.
Na zajęciach z wychowawcami – tworzyliśmy plakaty prezentujące życie i twórczość autorów książek dla dzieci i młodzieży oraz układaliśmy hasła, wierszyki i rymowanki na temat czytania. Wzięliśmy udział w lekcjach bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poczesnej. W bibliotece szkolnej mogliśmy obejrzeć wystawę komiksów oraz uczestniczyć w błyskawicznych konkursach bibliotecznych „Liczenie sów” i „Książki z imionami w tytule”. Braliśmy także udział w konkursie wiedzy o książkach oraz w konkursie plastycznym „Kolorowa gra planszowa”.
Członkowie koła redakcyjno – polonistycznego przygotowali wydanie specjalne gazetki szkolnej „Czarno na białym”. Można w nim znaleźć między innymi najciekawsze hasła, rymowanki i wierszyki poświęcone czytaniu, artykuł o polskich laureatach literackiej Nagrody Nobla, quiz na temat czytania czy krzyżówkę. Podczas apelu 16 grudnia wręczone zostały nagrody zwycięzcom konkursów czytelniczych. Później obejrzeliśmy prezentację multimedialną „Ciekawostki o książce” i wzięliśmy udział w quizie na temat książek.


Rok szkolny 2015-2016

 

Szkolny projekt edukacyjno - wychowawcy „MYŚLĘ, WIĘC JESTEM”

W dniu 1 lutego 2016 roku odbyło się podsumowanie projektu „Myślę , więc jestem” Projekt realizowany był na przełomie grudnia i listopada na lekcjach: przyrody, matematyki, informatyki, plastyki i lekcjach wychowawczych.
Uczniowie uczestniczący w projekcie podejmowali wspólne działania dzięki którym, mieli szansę rozwijać zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i plastyczne. Kształtować przede wszystkim, umiejętności logicznego myślenia. Pogłębiać wiedzę o otaczającym świecie i poszerzać wiadomości zdobyte na lekcjach.
Celem całego przedsięwzięcia było także, pokazanie uczniom rangi przedmiotów, które uważane są za trudne, ale bez których, nie byłoby możliwe funkcjonowanie współczesnego świata. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami zajęliśmy się na matematyce „Łamaniem głów”, czyli rozwiązywaniem zadań, które nie tylko sprawdzały nasze umiejętności rachunkowe, ale przede wszystkim wymagały od nas logicznego myślenia i sprytu. Pozornie trudne zadania okazywały się proste do rozwiązania.

Na zajęciach podzieleni byliśmy na 4-5 grup. Każda grupa otrzymała zestaw zadań. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie, otrzymywaliśmy punkty. Rywalizacja była bardzo zacięta. Zwycięzcy otrzymali oceny celujące z matematyki za poprawnie rozwiązane zestawy zadań.
Na lekcjach przyrody omawialiśmy wynalazki, które naszym zdaniem zmieniły świat i odegrały znaczącą rolę w dziejach ludzkości.
Każdy uczeń miał wybrać jeden wynalazek i omówić jego znaczenie i wpływ na życie człowieka. Na 106 osób biorących udział w projekcie, wybrano i omówiono 65 wynalazków. Za najważniejsze uznano wynalezienie: penicyliny, promieni Rentgena, znieczulenia ,telefonu, komputera, kodu kreskowego, prądu, żarówki, satelity, papieru, samochodu, karty płatniczej, roweru, druku i samolotu.
Uczniowie za prezentacje i uzasadnienie wyboru otrzymali z przyrody oceny bardzo dobre i celujące.
Klasy IV i V w ramach projektu uczestniczyły w wystawie klimatycznej „Bądź Eko” Miały tam okazję zapoznać się ze skutkami globalnego ocieplenia i znaczącego wpływu na to zjawisko zachowania człowieka. Jesteśmy i będziemy częścią naszej planety pod warunkiem, że będziemy o nią dbać, gdyż od nas zależy jej przyszłość.
Spotkane tam postacie Eko Centryka i Egon Centryka pokazały nam jak dzisiejsze społeczeństwo zachowuje się wobec naszej planety.

Egon Centryk
To taki stworek, który jest źródłem kłopotów i którego każdy z nas w sobie nosi. Nie, nie jest zły, tylko kompletnie go nie interesuje, czy to, co robi, ma jakieś skutki dla naszej planety. Często po prostu czegoś nie wie. Postaraj się go wykryć u siebie, u znajomych, w szkole. Gdy jesteś w domu, podróżujesz, rozglądaj się czy go tam czasem nie ma.
Eko Eentryk
To taki stworek, który rozumie, że Ziemia to nasz wspólny dom i wspólny problem. I tylko razem możemy osiągnąć sukces i uratować naszą planetę. Wystarczy wprowadzić malutkie zmiany w naszym zachowaniu i …. Być Eko Centrykiem.
A więC:

Oszczędzaj światło.

Oszczędzaj wodę.

Segreguj odpady.

Używaj toreb wielokrotnego użycia.

Wybieraj produkty z Twojej okolicy.

Jedz sezonowe warzywa i owoce.

Nie marnuj jedzenia.
Bądź Eko. Pamiętaj, Przyszłość Ziemi zależy, także od Ciebie!
I do Ciebie należy decyzja: czy chcesz być Egon Centrykiem czy Eko Centrykiem.
Włącz Mózg i myśl o swojej przyszłości.
W związku z realizacją projektu ukazało się specjalne wydanie gazetki „Czarno na białym”. Opiekun koła pani Anna Markowska i uczennice z koła redakcyjnego zaprezentowały efekty naszej pracy.
Na lekcjach wychowawczych, uczniowie w grupach, samodzielnie układali krzyżówki matematyczno – przyrodnicze. Rozrysowywali je na dużym papierze, a następnie wymieniali się nimi i je rozwiązywali.
Na lekcjach informatyki w klasach VI ogłoszono konkurs na prezentację multimedialną „Matematyka wokół nas. Pomysłów i sposobów na pokazanie matematyki w naszym życiu codziennym było bardzo wiele.
Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Julia Nocoń kl. VI B
II miejsce – Nicola Kleszcz kl. VI A, Basia Hollek kl. VI B
III miejsce – Łukasz Kościelniak kl. VI A , Michał Grochowina kl. VI B
Wyróżnienie – Dagmara Dziubińska kl. VI A , Bartosz Kisiel kl. VI A,

Klasy V i VI wzięły udział w konkursie informatycznym „Bóbr”. Najlepszym w naszej szkole okazał się uczeń klasy V A Antonii Górecki.
Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Zdrowiu Medites.
Uczennice:
Julia Wasilewska kl. VB, Julia Dzięba kl. VI A i Amelia Balcerek kl. VI B zajęły w tym konkursie VI, IX i XI miejsce i otrzymały wyróżnienia.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.
Jakub Wójcik kl. V B,  Alicja Tomala kl. VI B, Antoni Górecki kl. V A, Leszek Molenda kl. V B,  Roksana Pęczek kl. IV A,  Amelia Radosz kl. IV A,  Filip Gonera kl. V B, Barbara Hollek kl. VI B , Julia Ujma kl. V B, Szymon Zwolski kl. V A.
W ramach projektu zorganizowany był konkurs plastyczny „Kompozycja z figur geometrycznych. Wspaniałych pomysłów nie brakowało. Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia.
I miejsce Julia Nocoń kl. VI B , Igor Kołodziejczyk kl. V B
II miejsce Manuela Chmielewska kl. IV B, Aleksandra Szadkowska kl. IV B
III miejsce Roksana Pęczek kl. IV A , Bartosz Ociepa kl. IV B
Wyróżnienia : Leszek Molenda kl. V B , Emilia Żaczek kl. V B Dagmara Dziubińska kl. VI A.
Klasy VI w ramach projektu uczestniczyły w warsztatach naukowych i artystycznych W Multicentrum „Zodiak” na temat „Węgiel ,wiatr a może Słońce. Różne źródła energii” i „Impresjonizm w sztuce”. Uczniowie w trakcie warsztatów poznawali odnawialne i nieodnawialne źródła energii. Rozwiązywali quizy, układali puzzle i obserwowali doświadczenia. Próbowali również naśladować wielkich mistrzów impresjonizmu przy użyciu specjalnego programu komputerowego. Okazało się jednak , że nie jest to proste zadanie.
I wymaga sporo pracy, wysiłku i logicznego myślenia.
W działania nad projektem włączyli się również uczniowie z koła teatralnego i pod opieką pani Magdaleny Wąsińskiej przygotowali spektakl „ Jaś i Małgosia w krainie liczb”.
Na zakończenie podsumowania projektu odbył się konkurs matematyczny. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać kilka zadań. Jury po sprawdzeniu prac wylosowało zwycięzcę - uczennicę klasy V B Natalię Niesmaczną.

.                       Opracowały : Agnieszka Bożek, Maria Kosińska

Rok szkolny 2014-2015

Szkolny projekt edukacyjno - wychowawcy „AGRESJI STOP”

W ramach realizacji szkolnego programu profilaktyki został opracowany szkolny projekt wychowawczy dla klas IV – VI „Agresji stop”. Działania przygotowane  dla uczniów były realizowane od końca marca 2015r. do 11 maja, w którym to dniu przeprowadzono podsumowanie projektu. Autorem projektu był pedagog szkolny Małgorzata Krawczyk a koordynatorami wychowawcy klas oraz nauczyciele plastyki informatyki i opiekun koła redakcyjnego.
Projekt zawierał następujące działania:
ankietowanie uczniów klas I-VI ankieta dotyczy samopoczucia uczniów w szkole „Ja i moja szkoła”,
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych poświęconych tematowi przemocy rówieśniczej w klasy IV-VI przez wychowawców według scenariuszy przygotowanych przez p. Małgorzatę Krawczyk IV-VI,
prelekcja przygotowana przez przedstawicieli KP w Poczesnej dla uczniów kl. VI na temat: Skutki prawne związane ze stosowaniem przemocy,
zajęcia warsztatowe przygotowane przez pedagog PPP-P w Częstochowie dla uczniów kl.V „Jak współpracować w grupie aby nie dochodziło do konfliktów?”,
przygotowanie przez uczniów członków koła redakcyjnego  strony do gazetki szkolnej "Czarno na białym”-  wiersze i opowiadania o przemocy z jaką spotykają się uczniowie oraz materiały poruszający temat agresji wśród dzieci opatrzone komentarzem pedagoga szkolnego,
przygotowanie techniką komputerową  przez członków koła informatycznego ulotek propagujących życie bez przemocy,
przygotowanie spotkania Samorządu Uczniowskiego z dyrektorem szkoły na temat: „Co sądzą dzieci na temat wybryków jakich dopuszczają się ich rówieśnicy w szkole, wykonanie prac plastycznych przez uczniów kl. IV-VI na lekcjach plastyki podejmujących temat: „ Emocje jak je wyrażać kolorem”- wystawa najciekawszych prac.


DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
realizowany podczas godziny z wychowawcą 11 maja 2015r:

godzina wychowawcza poświęcona przygotowaniu alfabetu złości i alfabetu dobrych manier,
słuchanie muzyki relaksacyjnej przez radiowęzeł,
przestrzeganie w tym dniu kolorystyki czerwono-zielonej w ubiorze; symbolika kolorów: czerwień- miłość ,zieleń- nadzieja,
przygotowanie scenek dramowych uczących w jaki sposób bez przemocy rozwiązywać sytuacje konfliktowe,
prezentacja artykułów uczniów poświęconych przemocy opublikowanych w gazetce szkolnej „Czarno na białym”,
rozpowszechnienie wśród uczniów ulotek przygotowanych przez SKE poświęconych walce z przemocą.
Ponadto pedagog zorganizował indywidualne spotkanie dla zainteresowanych rodziców z przedstawicielami  PPP-P w Częstochowie poświęcony tematowi: Trudności wychowawcze, pogadanki w formie ulotki dla rodziców kl. I-VI „Agresja u dzieci jak sobie z nią radzic ?” a dla wychowawców spotkanie szkoleniowe na temat: „Trudności wychowawcze jak sobie z nimi radzić”.


Przygotowanie: M. Krawczyk

 

"Nasza mała ojczyzna - poznajemy nasz region"
Nasza mała ojczyzna - poznajemy nasz region -to tytuł projektu edukacyjno- wychowawczego, w czasie którego uczniowie naszej szkoły poznawali walory, historię i tradycje naszego regionu. Projekt realizowaliśmy w ciągu września i listopada tego roku, a podsumowanie odbyło się w Dzień Patrona Szkoły, czyli 12 grudnia. W ramach projektu odbyły się wyjazdy klas do Złotego Potoku, wycieczka klas czwartych do Muzeum Regionalnego w Częstochowie. Na lekcjach wychowawczych uczniowie klas IV - VI wykonanywali plakat na temat naszego regionu. Odbyły się również lekcje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poczesnej na temat dotyczące życia i twórczości Gustawa Morcinka oraz lekcje języka polskiego, w czasie których uczniowie czytali baśnie, legendy i opowiadania G. Morcinka’’.  Na lekcjach muzyki uczniowie poznali śląsie pieśni i tańce. Odbyły się konkursy: konkurs na hasło promujące nasz region, konkurs na prezentację multimedialną pt. ,,Moja mała ojczyzna’’ oraz
konkurs plastyczny pt. ,,Ilustracje do utworów G. Morcinka’’.


„Bezpieczne życie"

W tym roku szkolnym uczniowie klasy IIa i II b  przystąpili do realizacji programu "Bezpieczne życie". Jest to program oparty na doświadczeniach Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej, uczy dzieci bezpiecznych zachowań, umiejętności przetrwa­nia oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w domu, w szkole i na wakacjach.

Więcej na temat programu na stronie: www.katowice.kwpsp.gov.pl

 

e-tuturing w wiejskiej szkole

 

W listopadzie kilku nauczycieli SP im. G. Morcinka w Poczesnej uczestniczyło w Projekcie „e-Tutoring w wiejskiej szkole” organizowanym przez RODN „WOM” w Częstochowie. Głównym celem Projektu było zwiększenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK (technologia informacyjno- komunikacyjna) przez nauczycieli. Pani Kamila Wypych- wychowawca świetlicy i logopeda w naszej szkole otrzymała jedną z dziewięciu nagród za najlepszą pracę zrealizowaną w ramach zadania zaliczeniowego czyli kurs e-learningowy utworzony na platformie Moodle. Jedną z części składowych kursu pt. „Mówię poprawnie- profilaktyka logopedyczna” był film edukacyjny „Logopedia na wesoło”.
Zachęcamy do obejrzenia:

 

 


 
Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.

Nr konta Rady Rodziców

NR RACHUNKU RADY RODZICÓW

BS 72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Stołówka szkolna

NR KONTA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

80 8260 0006 2001 0006 4422 0003   BS Poczesna

Dziennik elektroniczny

Gimnazjum w Poczesnej

gimnzajum poczesna

Strona byłego gimnazjum
w Poczesnej

losowe_zdjecie_2.jpg

Kto jest Online?

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

 

certyfikat interklasa

Znak Jakości Interklasa

na lata szkolne2010-2011, 2011-2012, 2012-2013

 certyfikat1

Szkoła z klasą

 


 

certyfikat2

Szkoła zaangażowana społecznie

 

 


 

certyfikat3

Spring Day in Europe


 

certyfikat bezpieczniki taurona m

Bezpieczniki Taurona


 

certyfikat puchatek m

Klub Bezpiecznego Puchatka


 

certyfikat amnesty_m

 

Certyfikat Amnesty International

projekt "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi"


klub dobrej_rozmowy_m

Klub dobrej romowy


certyfikat wybieram_wode_m

"Wybieram wodę" -
program edukacyjny dla szkół podstawowych


 


zaprogramuj przyszlosc_m

Zaprogramuj przyszłość -
program edukacji cyfrowej

 


certyfikat klimat_to_klimat_m

"Klimat to temat"
- projekt CEO


sks m

Szkolny Klub Sportowy

w ramach #programSKS


 

 


Szkoła mistrzów programowania

 


Code week 2019