Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start Zebrania
Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp

Rodzaj spotkania

Termin spotkania

Cel spotkania

1.

Zebranie ogólne, spotkanie
z wychowawcą klasy

12 września 2016r. godz. 16.30

-  Organizacja pracy
w nowym roku szkolnym

-  Zapoznanie z dokumentami szkoły

-  Ustalenie planu pracy wychowawcy klasy

-  Wybór Rady Oddziałowych
i reprezentanta do Rady Rodziców

2.

Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”

10 października 2016r.

godz. 16.30

-  Informacje o ocenach
i postępach uczniów
w nauce i zachowaniu

-  Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w okresie
1 września 2016r. –
10 października 2016r.

3.

Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”

14 listopada 2016r.

godz. 16.30

-  Informacje o ocenach
i postępach uczniów
w nauce i zachowaniu

-  Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w okresie
1 września 2016r. –
14 listopada 2016r.

4.

Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”

19 grudnia 2016r.

godz. 16.30

-  Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 oraz przewidywanych dla uczniów śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

5.

Zebranie ogólne, zebranie
z wychowawcą klasy

12 stycznia 2017r.

godz. 16.30

-  Podsumowanie pracy szkoły
  za I półrocze 2016/2017.

6.

Konsultacje z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”

27 lutego 2017r.

godz. 16.30

-  Informacje o ocenach
i postępach uczniów
w nauce i zachowaniu

-  Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w okresie
30 stycznia 2017r. –
27 lutego 2017r.
 

7.

Konsultacje z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”


27 marca 2017r.

godz. 16.30

-  Informacje o ocenach
i postępach uczniów
w nauce i zachowaniu

-  Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w okresie
30 stcznia 2017r. –
27 marca 2017r.

8.

Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”

24 kwietnia 2017r.

godz. 16.30

-  Informacje o ocenach
i postępach uczniów
w nauce i zachowaniu

-  Informacje o ocenach
  bieżących uzyskanych
  przez uczniów w okresie
  30 stcznia 2017r. –
  24 kwietnia 2017r.

9.

Zebranie z wychowawcą klasy
i konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”

29 maja 2017r.

godz. 16.30

-  Informacje
o przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych

-  Realizacja planu wychowawcy klasy za rok szk. 2016/2017

10.

Spotkanie
z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w klasie I
od 1 września 2017r.

5czerwca 2017r.

godz. 16.30

-  Jak przygotować dziecko do nauki w szkole?

  

 
Copyright © 2017 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.