Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start Zebrania
Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp

Rodzaj spotkania

Termin spotkania

Cel spotkania

1.

Zebranie ogólne, spotkanie
z wychowawcą klasy.

15 września 2017r.

-  Organizacja pracy.
w nowym roku szkolnym

-  Zapoznanie z dokumentami szkoły.

-  Ustalenie planu pracy wychowawcy klasy

-  Wybór Rady Oddziałowych
i reprezentanta do Rady Rodziców.

2.

Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.

9 października 2017r.


-  Informacje o ocenach
i postępach uczniów
w nauce i zachowaniu

-  Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w okresie
1 września 2017r. –
9 października 2017r.

3.

Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.

6 listopada 2017r.


-  Informacje o ocenach
i postępach uczniów
w nauce i zachowaniu.

-  Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w okresie
1 września 2017r. –
6 listopada 2017r.

4.

Zebranie
z wychowawcą klasy – śródroczna „wywiadówka”
i konsultacje
z nauczycielami.

4 grudnia 2017r.


- Informacje wychowawcy klasy dot. bieżących spraw wychowawczo – opiekuńczych oraz postępach uczniów
w nauce i zachowaniu.

- Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w okresie
1 września 2017r.
– 4 grudnia 2017r.

5.

 Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.

8 stycznia 2018r.


- Informacje o ocenach
  bieżących uzyskanych
  przez uczniów w I półroczu
  roku szkolnego 2017/2018
  oraz o przewidywanych dla
  uczniów śródrocznych
  ocenach klasyfikacyjnych
  z zajęć edukacyjnych
  i zachowania.

6.

Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.

25 stycznia 2018r.


 - Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze 2017/2018.

7.

Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.


12 marca 2018r.


-  Informacje o ocenach
i postępach uczniów
w nauce i zachowaniu.

-  Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w okresie
12 lutego 2018r. –
12 marca 2018r.

8.

Zebranie
z wychowawcą klasy - śródroczna wywiadówka. Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.

23 kwietnia 2018r.


-  Informacje wychowawcy klasy dot. bieżących spraw o ocenach wychoawczo-opiekuńczych oraz postępach uczniów
w nauce i zachowaniu.

 -  Informacje o ocenach
  bieżących uzyskanych
  przez uczniów w okresie
  12 lutego 2018r. –
  23 kwietnia 2018r.

9.

Zebranie
z wychowawcą klasy
i konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.

28 maja 2018r.


-  Informacje
o przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnychz zajęć edukacyjnych
i zachowania.

-  Realizacja planu wychowawcy klasy za rok szk. 2017/2018.

10.

Spotkanie
z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w klasie I
od 1 września 2018r.

4 czerwca 2018r.


-  Jak przygotować dziecko do nauki w szkole?

  

 
Copyright © 2017 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.