Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start Zebrania
Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

16 września 2019 r. - zebranie ogólne, zebranie z wychowawcami klas

7 października 2019 r. - otwarty poniedziałek

18 listopada 2019 r. - otwarty poniedziałek

16 grudnia 2019 r.- zebranie śródroczne z wychowawcą, przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego 2019/2020, 
otwarty poniedziałek,

24 lutego 2020 r. - otwarty poniedziałek
30 marca 2020 r. - otwarty poniedziałek

4 maja 2020r. - otwarty poniedziałek

1 czerwca 2020 r. - zebranie z wychowawcą – przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020, 
otwarty poniedziałek

8 czerwca 2020 r. - spotkanie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie I od 1 września 2020 r.

 

ie ogólne, zebranie
z wychowawcami klas


7 października 2019 r.

otwarty poniedziałek


18 listopada 2019 r

otwarty poniedziałek


16 grudnia 2019 r.

zebranie śródroczne z wychowawcą, przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych,
podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego 2019/2020,
otwarty poniedziałek,


24 lutego 2020 r.

otwarty poniedziałek


30 marca 2020 r.

otwarty poniedziałek


4 maja 2020 r.

otwarty poniedziałek


1 czerwca 2020 r.

zebranie z wychowawcą – przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych,
odsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020,
otwarty poniedziałek


8 czerwca 2020 r.

spotkanie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie I od 1 września 2020 r.

 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.