Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy: mgr Małgorzata Krawczyk

 


Szanowni Państwo

Udzielam porad/konsultacji, w szczególności w zakresie realizacji zadań, dotyczących orientacji   i poradnictwa zawodowego.

Zapraszam niezdecydowanych, co do wyboru własnej drogi edukacyjno-zawodowej w godzinach: 8.00 - 11.30 (od wtorku do piątku), 12.00 – 15.00 (poniedziałek). Tel.: 34/3229201

Serdecznie pozdrawiam Uczniów, Rodziców/Opiekunów, Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Pracowników Niepedagogicznych w ten trudny dla wszystkich czas.

Życzę wzajemnej życzliwości, wyrozumiałości…i powodzenia w realizacji m.in. wyznaczonych celów.

Uczniom, kończącym edukację w Szkole Podstawowej, życzę powodzenia na egzaminie.

Dr n. hum. Marzenna Sikora

SOCJOLOG – PEDAGOG

 


 


doradca zawodowy_1

Rola doradcy zawodowego w szkołach nabiera ostatnio  coraz szerszego znaczenia. To on ukierunkowywuje uczniów na podejmowanie właściwych decyzji edukacyjno-zawodowych.
Doradca zawodowy udziela pomocy uczniom nie tylko w zakresie poznawania różnych zawodów. Ma za zadanie umożliwienie samopoznania własnych predyspozycji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań i silnych cech osobowości jak również , co bardzo istotne - poznania przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu i szkoły. Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od uczniów umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Pierwszym doradcą dla dziecka jest rodzic. To on towarzyszy swojemu dziecku w każdym dniu jego życia  Dziecięce zabawy są bardzo często pierwszym źródłem informacji o zainteresowaniach dziecka. Rodzic może obserwować swoje dziecko, rozmawiać z nim, przyglądać się temu, w których obszarach, zajęciach ono czuje się jak przysłowiowa "ryba w wodzie".

Gdy dziecko jest w wieku szkolnym, to rozmowy z dzieckiem na temat przedmiotów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych mogą być kopalnią wiedzy o pasjach dziecka

Triada: rodzic – uczeń - szkoła

Pochodzenie społeczne rodziców, ich doświadczenia zawodowe, tradycje zawodowe w rodzinie, wartości preferowane przez rodziców, ich aspiracje życiowe/zawodowe, postawy i nastawienie do rzeczywistości to te czynniki, które niejednokrotnie rzutują na to, co myślą, co mówią i na co decydują się uczniowie.

Rodzina stanowi dla dziecka najważniejszy (przynajmniej do pewnego momentu) punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową, wykonywaniem zawodu, czy uczeniem się. To co mówią rodzice, w jaki sposób oceniają zawody, które biorą pod uwagę dzieci, może zdecydowanie odbić się na decyzjach dzieci. To właśnie rodzice w sposób świadomy, bądź nieświadomy, przekazują informacje swoim dzieciom przez pryzmat swojej wiedzy i własnych doświadczeń.

Rola rodziców w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej:
- szukać czegoś, co jest dominujące w życiu dziecka,
- pomagać dziecku odkrywać i rozwijać jego potencjał,
- towarzyszyć dziecku w jego decyzjach,
- zachęcać do zbierania informacji o edukacji i pracy,
- korzystać z pomocy doradców zawodowych/psychologów,
- zachęcać dziecko do systematyczności i konsekwencji,
- dostrzegać i doceniać codzienną naukę i pracę.

Sposoby zbierania informacji o zawodach:
- spotkania z przedstawicielami zawodów, które interesują wasze dzieci,
- zgłosić wychowawcy klasy pomysł zorganizowania wycieczki zawodoznawczej do firmy, która zatrudnia osoby wykształcone w interesujących dzieci zawodach,
- wybrać się do instytucji, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów informacji zawodowej,
- aproponować dzieciom czytanie czasopism młodzieżowych, w których można znaleźć opisy zawodów. Zwykle są one prenumerowane przez biblioteki,
- zajrzeć na strony www, na których są zamieszczone informacje o zawodach,
- odwiedzać strony www szkół ponadgimnazjalnych,
- zachęcić dzieci, by rozmawiały z rodziną, znajomymi o zawodach, które oni wykonują,
- brać udział w Targach Edukacyjnych, Targach Pracy,
- uczestniczyć z dziećmi w drzwiach otwartych szkół, akcjach promocyjnych szkół ponadgimnazjalnych,
- sięgać do informatorów szkolnych, broszur i ulotek,
- korzystać z mediów, w których są filmy, reportaże związane tematycznie z zawodami,
- wykorzystywać tzw. "pocztę pantoflową".

Do głównych zadań doradcy zawodowego w szkole należy:
- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
- wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji,
- udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
- koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
- wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych,
- udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
- współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu, doradztwa zawodowego oraz innymi instytucjami (np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, urzędami pracy, Centrami Informacji i Planowania Kariery itp.).

Formy pracy doradczej adresowane do uczniów:
- badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety),
- zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej,umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych,
- warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, rozwijające umiejętności autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami, radzenie sobie ze stresem,
- zajęcia uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz przygotowania do tego, jak zostać przedsiębiorcą,
- udostępnianie informacji o zawodach, o szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, rynku pracy (lokalnym, krajowym, w UE), możliwościach kształcenia i zatrudnienia, obowiązującym prawie pracy,
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
- organizowanie dni otwartych (prezentacja i promocja),
- organizowanie konkursów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,
- działanie uczniowskiego wolontariatu,
- udzielanie indywidualnych porad uczniom w podjęciu decyzji edukacyjnej i zawodowej, mających problemy zdrowotne lub osobiste,
- udzielnie porad uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- organizowanie wycieczek na targi edukacyjne, do zakładów pracy, szkół ponadgimnazjalnych, biur karier, wyjazdów integracyjnych itp.

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

pdf button


 
Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.

Dziennik elektroniczny

Wybieram szkołę

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym
na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
(rok szkolny 2020/2021)

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
na platformie Vulcan Śląskie Nabór

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Gimnazjum w Poczesnej

gimnzajum poczesna

Strona byłego gimnazjum
w Poczesnej

losowe_zdjecie_3.jpg

Kto jest Online?

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

 

certyfikat interklasa

Znak Jakości Interklasa

na lata szkolne2010-2011, 2011-2012, 2012-2013

 certyfikat1

Szkoła z klasą

 


 

certyfikat2

Szkoła zaangażowana społecznie

 

 


 

certyfikat3

Spring Day in Europe


 

certyfikat bezpieczniki taurona m

Bezpieczniki Taurona


 

certyfikat puchatek m

Klub Bezpiecznego Puchatka


 

certyfikat amnesty_m

 

Certyfikat Amnesty International

projekt "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi"


klub dobrej_rozmowy_m

Klub dobrej romowy


certyfikat wybieram_wode_m

"Wybieram wodę" -
program edukacyjny dla szkół podstawowych


 


zaprogramuj przyszlosc_m

Zaprogramuj przyszłość -
program edukacji cyfrowej

 


certyfikat klimat_to_klimat_m

"Klimat to temat"
- projekt CEO


sks m

Szkolny Klub Sportowy

w ramach #programSKS


 

 


Szkoła mistrzów programowania

 


Code week 2019