Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy: mgr Małgorzata Krawczyk

 


Szanowni Państwo

Udzielam porad/konsultacji, w szczególności w zakresie realizacji zadań, dotyczących orientacji   i poradnictwa zawodowego.

Zapraszam niezdecydowanych, co do wyboru własnej drogi edukacyjno-zawodowej w godzinach: 8.00 - 11.30 (od wtorku do piątku), 12.00 – 15.00 (poniedziałek). Tel.: 34/3229201

Serdecznie pozdrawiam Uczniów, Rodziców/Opiekunów, Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Pracowników Niepedagogicznych w ten trudny dla wszystkich czas.

Życzę wzajemnej życzliwości, wyrozumiałości…i powodzenia w realizacji m.in. wyznaczonych celów.

Uczniom, kończącym edukację w Szkole Podstawowej, życzę powodzenia na egzaminie.

Dr n. hum. Marzenna Sikora

SOCJOLOG – PEDAGOG

 


 


doradca zawodowy_1

Rola doradcy zawodowego w szkołach nabiera ostatnio  coraz szerszego znaczenia. To on ukierunkowywuje uczniów na podejmowanie właściwych decyzji edukacyjno-zawodowych.
Doradca zawodowy udziela pomocy uczniom nie tylko w zakresie poznawania różnych zawodów. Ma za zadanie umożliwienie samopoznania własnych predyspozycji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań i silnych cech osobowości jak również , co bardzo istotne - poznania przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu i szkoły. Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od uczniów umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Pierwszym doradcą dla dziecka jest rodzic. To on towarzyszy swojemu dziecku w każdym dniu jego życia  Dziecięce zabawy są bardzo często pierwszym źródłem informacji o zainteresowaniach dziecka. Rodzic może obserwować swoje dziecko, rozmawiać z nim, przyglądać się temu, w których obszarach, zajęciach ono czuje się jak przysłowiowa "ryba w wodzie".

Gdy dziecko jest w wieku szkolnym, to rozmowy z dzieckiem na temat przedmiotów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych mogą być kopalnią wiedzy o pasjach dziecka

Triada: rodzic – uczeń - szkoła

Pochodzenie społeczne rodziców, ich doświadczenia zawodowe, tradycje zawodowe w rodzinie, wartości preferowane przez rodziców, ich aspiracje życiowe/zawodowe, postawy i nastawienie do rzeczywistości to te czynniki, które niejednokrotnie rzutują na to, co myślą, co mówią i na co decydują się uczniowie.

Rodzina stanowi dla dziecka najważniejszy (przynajmniej do pewnego momentu) punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową, wykonywaniem zawodu, czy uczeniem się. To co mówią rodzice, w jaki sposób oceniają zawody, które biorą pod uwagę dzieci, może zdecydowanie odbić się na decyzjach dzieci. To właśnie rodzice w sposób świadomy, bądź nieświadomy, przekazują informacje swoim dzieciom przez pryzmat swojej wiedzy i własnych doświadczeń.

Rola rodziców w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej:
- szukać czegoś, co jest dominujące w życiu dziecka,
- pomagać dziecku odkrywać i rozwijać jego potencjał,
- towarzyszyć dziecku w jego decyzjach,
- zachęcać do zbierania informacji o edukacji i pracy,
- korzystać z pomocy doradców zawodowych/psychologów,
- zachęcać dziecko do systematyczności i konsekwencji,
- dostrzegać i doceniać codzienną naukę i pracę.

Sposoby zbierania informacji o zawodach:
- spotkania z przedstawicielami zawodów, które interesują wasze dzieci,
- zgłosić wychowawcy klasy pomysł zorganizowania wycieczki zawodoznawczej do firmy, która zatrudnia osoby wykształcone w interesujących dzieci zawodach,
- wybrać się do instytucji, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów informacji zawodowej,
- aproponować dzieciom czytanie czasopism młodzieżowych, w których można znaleźć opisy zawodów. Zwykle są one prenumerowane przez biblioteki,
- zajrzeć na strony www, na których są zamieszczone informacje o zawodach,
- odwiedzać strony www szkół ponadgimnazjalnych,
- zachęcić dzieci, by rozmawiały z rodziną, znajomymi o zawodach, które oni wykonują,
- brać udział w Targach Edukacyjnych, Targach Pracy,
- uczestniczyć z dziećmi w drzwiach otwartych szkół, akcjach promocyjnych szkół ponadgimnazjalnych,
- sięgać do informatorów szkolnych, broszur i ulotek,
- korzystać z mediów, w których są filmy, reportaże związane tematycznie z zawodami,
- wykorzystywać tzw. "pocztę pantoflową".

Do głównych zadań doradcy zawodowego w szkole należy:
- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
- wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji,
- udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
- koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
- wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych,
- udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
- współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu, doradztwa zawodowego oraz innymi instytucjami (np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, urzędami pracy, Centrami Informacji i Planowania Kariery itp.).

Formy pracy doradczej adresowane do uczniów:
- badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety),
- zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej,umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych,
- warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, rozwijające umiejętności autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami, radzenie sobie ze stresem,
- zajęcia uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz przygotowania do tego, jak zostać przedsiębiorcą,
- udostępnianie informacji o zawodach, o szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, rynku pracy (lokalnym, krajowym, w UE), możliwościach kształcenia i zatrudnienia, obowiązującym prawie pracy,
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
- organizowanie dni otwartych (prezentacja i promocja),
- organizowanie konkursów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,
- działanie uczniowskiego wolontariatu,
- udzielanie indywidualnych porad uczniom w podjęciu decyzji edukacyjnej i zawodowej, mających problemy zdrowotne lub osobiste,
- udzielnie porad uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- organizowanie wycieczek na targi edukacyjne, do zakładów pracy, szkół ponadgimnazjalnych, biur karier, wyjazdów integracyjnych itp.

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

pdf button


 
Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.

Nr konta Rady Rodziców

NR RACHUNKU RADY RODZICÓW

BS 72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Stołówka szkolna

NR KONTA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

80 8260 0006 2001 0006 4422 0003   BS Poczesna

Dziennik elektroniczny

Instrukcja logowania

Gimnazjum w Poczesnej

gimnzajum poczesna

Strona byłego gimnazjum
w Poczesnej

losowe_zdjecie_3.jpg

Kto jest Online?

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

 

certyfikat interklasa

Znak Jakości Interklasa

na lata szkolne2010-2011, 2011-2012, 2012-2013

 certyfikat1

Szkoła z klasą

 


 

certyfikat2

Szkoła zaangażowana społecznie

 

 


 

certyfikat3

Spring Day in Europe


 

certyfikat bezpieczniki taurona m

Bezpieczniki Taurona


 

certyfikat puchatek m

Klub Bezpiecznego Puchatka


 

certyfikat amnesty_m

 

Certyfikat Amnesty International

projekt "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi"


klub dobrej_rozmowy_m

Klub dobrej romowy


certyfikat wybieram_wode_m

"Wybieram wodę" -
program edukacyjny dla szkół podstawowych


 


zaprogramuj przyszlosc_m

Zaprogramuj przyszłość -
program edukacji cyfrowej

 


certyfikat klimat_to_klimat_m

"Klimat to temat"
- projekt CEO


sks m

Szkolny Klub Sportowy

w ramach #programSKS


 

 


Szkoła mistrzów programowania

 


Code week 2019