Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start Świetlica szkolna Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy: mgr Ewa Urbańska

doradca zawodowy_1

Doradca zawodowy udziela pomocy uczniom nie tylko w zakresie poznawania różnych zawodów. Ma za zadanie umożliwienie samopoznania własnych predyspozycji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań i silnych cech osobowości jak również , co bardzo istotne - poznania przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu i szkoły. Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od uczniów umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Rola rodziców w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej:
- szukać czegoś, co jest dominujące w życiu dziecka,
- pomagać dziecku odkrywać i rozwijać jego potencjał,
- towarzyszyć dziecku w jego decyzjach,
- zachęcać do zbierania informacji o edukacji i pracy,
- korzystać z pomocy doradców zawodowych/psychologów,
- zachęcać dziecko do systematyczności i konsekwencji,
- dostrzegać i doceniać codzienną naukę i pracę.

 

Sposoby zbierania informacji o zawodach:
- spotkania z przedstawicielami zawodów, które interesują wasze dzieci,
- zgłosić wychowawcy klasy pomysł zorganizowania wycieczki zawodoznawczej do firmy, która zatrudnia osoby wykształcone w interesujących dzieci zawodach,
- wybrać się do instytucji, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów informacji zawodowej,
- aproponować dzieciom czytanie czasopism młodzieżowych, w których można znaleźć opisy zawodów. Zwykle są one prenumerowane przez biblioteki,
- zajrzeć na strony www, na których są zamieszczone informacje o zawodach,
- odwiedzać strony www szkół ponadgimnazjalnych,
- zachęcić dzieci, by rozmawiały z rodziną, znajomymi o zawodach, które oni wykonują,
- brać udział w Targach Edukacyjnych, Targach Pracy,
- uczestniczyć z dziećmi w drzwiach otwartych szkół, akcjach promocyjnych szkół ponadgimnazjalnych,
- sięgać do informatorów szkolnych, broszur i ulotek,
- korzystać z mediów, w których są filmy, reportaże związane tematycznie z zawodami,
- wykorzystywać tzw. "pocztę pantoflową".

 

Do głównych zadań doradcy zawodowego w szkole należy:
- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
- wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji,
- udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
- koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
- wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych,
- udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
- współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu, doradztwa zawodowego oraz innymi instytucjami (np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, urzędami pracy, Centrami Informacji i Planowania Kariery itp.).

 
Formy pracy doradczej adresowane do uczniów:
- badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety),
- zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej,umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych,
- warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, rozwijające umiejętności autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami, radzenie sobie ze stresem,
- zajęcia uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz przygotowania do tego, jak zostać przedsiębiorcą,
- udostępnianie informacji o zawodach, o szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, rynku pracy (lokalnym, krajowym, w UE), możliwościach kształcenia i zatrudnienia, obowiązującym prawie pracy,
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
- organizowanie dni otwartych (prezentacja i promocja),
- organizowanie konkursów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,
- działanie uczniowskiego wolontariatu,
- udzielanie indywidualnych porad uczniom w podjęciu decyzji edukacyjnej i zawodowej, mających problemy zdrowotne lub osobiste,
- udzielnie porad uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- organizowanie wycieczek na targi edukacyjne, do zakładów pracy, szkół ponadgimnazjalnych, biur karier, wyjazdów integracyjnych itp.

 

 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.

Reforma Edukacji

dobraszkola

reformaedukacji.men.gov.pl

Gimnazjum w Poczesnej

gimnzajum poczesna

Strona byłego gimnazjum
w Poczesnej

losowe_zdjecie_3.jpg

Z zeszytu ucznia

Jan Kochanowski pisał pod lipą, gdzie mieszkał.

Kto jest Online?

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

 

certyfikat interklasa

Znak Jakości Interklasa

na lata szkolne2010-2011, 2011-2012, 2012-2013

 certyfikat1

Szkoła z klasą

 


 

certyfikat2

Szkoła zaangażowana społecznie

 

 


 

certyfikat3

Spring Day in Europe


 

certyfikat bezpieczniki taurona m

Bezpieczniki Taurona


 

certyfikat puchatek m

Klub Bezpiecznego Puchatka


 

certyfikat amnesty_m

 

Certyfikat Amnesty International

projekt "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi"


klub dobrej_rozmowy_m

Klub dobrej romowy


certyfikat wybieram_wode_m

"Wybieram wodę" -
program edukacyjny dla szkół podstawowych


 


zaprogramuj przyszlosc_m

Zaprogramuj przyszłość -
program edukacji cyfrowej

 


certyfikat klimat_to_klimat_m

"Klimat to temat"
- projekt CEO


sks m

Szkolny Klub Sportowy

w ramach #programSKS
Szkoła mistrzów programowania