Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Sukces Antoniego Góreckiego - ucznia Szkoły Podstawowej w Poczesnej

 

Śląski Kurator Oświaty zorganizował w roku szkolnym 2016/2017 dwa konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego:

-  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego,
-  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki.

Konkursy przeprowadzane są w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.
Łącznie w pierwszym szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego wzięło udział 5950 uczniów, w drugim rejonowym 454. Do etapu trzeciego - wojewódzkiego zakwalifikowało się 158 uczniów. Tytuł Laureata w roku szkolnym 2016/2017 otrzymało 89 uczniów.
W powiecie częstochowskim tylko 3 szkoły podstawowe mogą poszczycić się tak zdolnym uczniem, w tym Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego został uczeń klasy VI - ANTONI GÓRECKI.

5 czerwca 2017 r. odbyła się uroczysta Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych Delegatury w Częstochowie. Antoni otrzymał z rąk Dyrektor Delegatury – pani Alicji Janowskiej gratulacje oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Laureata. Nauczycielka języka polskiego, pani Magdalena Wąsińska, która pomagała Antkowi przygotowywać się do konkursu, otrzymała list gratulacyjny od Śląskiego Kuratora Oświaty, pani Urszuli Bauer.
Konkursy organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty należą do prestiżowych konkursów w środowisku szkolnym i są niezwykle trudne. Wymagają od uczniów czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, w tym tekstów poetyckich i prozatorskich, tekstów popularnonaukowych i użytkowych, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz innych tekstów kultury, wykorzystywania wiedzy o języku, tworzenia wypowiedzi pisemnej na określony temat oraz poszukiwania i porządkowania informacji.

Nagrodą dla ucznia za ogromny wysiłek włożony w uzyskanie tego tytułu będzie zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.

 
 

Gratulujemy!


 
Copyright © 2017 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.