Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start Priorytety

Priorytety pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019


1.100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

4. Rozwój doradztwa zawodowego. (nowe rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego).

 

 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.