Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start
o Poczesnej

 

Gimnazjum im. K.K. Baczyskiego w Poczesnej Urząd Gminy w Poczesnej
Gminny Ośrodek Kultury w Poczesnej Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Poczesnej

 

Położenie geograficzne

Gmina Poczesna położona jest w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Granice gminy wyznacza sąsiedztwo z miastem Częstochowa oraz 5-oma gminami: Kamienica Polska, Starcza, Poraj, Konopiska, Olsztyn. Ogólna powierzchnia 6.013 ha.
Gmina liczy 12 tysięcy mieszkańców, podzielona jest na 14 sołectw obejmujących 18 wsi, ma charakter przemysłowo-rolniczy. W każdym z sołectwie określone zostały rejony do zabudowy, najliczniejsze we Wrzosowej i Poczesnej. Wielokilometrowa sieć dróg zaliczana jest do państwowych, wojewódzkich i gminnych. Ważnym elementem usytuowania geograficznego jest droga szybkiego ruchu Warszawa - Katowice, rzeka Warta oraz linia kolejowa Częstochowa - Katowice.
Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Krzyżujące się drogi w kierunku Zawiercia, Opola, Katowic i Częstochowy mają korzystny walor w rozwoju gospodarczym.

Rys historyczny

Dzieje gminy sięgają odległych czasów. Najstarsze wzmianki dotyczące Huty Starej, Nierady, i Nowej Wsi pochodzą z XVIII w. Słowik był wymieniany w dokumencie z roku 1629, a Wrzosowa wspomniana przez Jana Długosza w roku 1470. Poczesna również pojawiła się w pismach Długosza, ale pierwsza wzmianka o niej jako o wsi Królewskiej pochodzi z roku 1578.
W roku 1606 została w Poczesnej erygowana parafia. Poczesna należała do starostwa olsztyńskiego jako ośrodek jednego z czterech kluczy tego starostwa. Klucz poczeszyński zasilał skarb koronny znacznymi zyskami, było to 37% dochodów całego starostwa. Nic zresztą dziwnego, skoro do klucza należało 12 wsi, 5 folwarków, 4 wójostwa i Częstochowa. Na skutek uchwały rozbiorowej w 1797 roku Poczesna wraz z przyległościami znalazła się w zaborze pruskim. Okres napoleoński, który wkrótce nastąpił, szczególnie wojny między zaborcami Polski, a Francją doprowadził do zmiany granic na ziemiach polskich. Poczesna weszła w skład Księstwa Warszawskiego, a po klęsce Napoleona i po kongresie Wiedeńskim stała się częścią Królestwa Kongresowego podległego Rosji. W królestwie Polskim Poczesna była siedzibą jednej z pięciu ekonomii rządowych rejonu częstochowskiego.
W roku 1841 ukazem carskim część Ekonomi Pocześniańskiej została ofiarowana rosyjskiemu generałowi Sobolewowi. Pod koniec XIX w. czynne już były w Poczesnej i Borku kopalnie rudy żelaza, a w związku z powstaniem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na początku XX wieku została założona cegielnia w Korwinowie.
Obecna gmina Poczesna jako pełnoprawna jednostka administracji państwowej pojawiła się w 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i weszła w skład powiatu częstochowskiego, województwa kieleckiego.
Po II wojnie światowej gmina Poczesna weszła w skład powiatu Częstochowskiego, województwa kieleckiego, a od 1950 roku województw katowickiego. W związku z reformą administracyjną kraju od 1975 roku Poczesna należała o województwa częstochowskiego, a obecnie do województwa śląskiego.

 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.