Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Start
Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp

Rodzaj spotkania

Termin spotkania

Cel spotkania

1.

Zebranie ogólne, spotkanie
z wychowawcą klasy.

15 września 2017r.

-  Organizacja pracy.
w nowym roku szkolnym

-  Zapoznanie z dokumentami szkoły.

-  Ustalenie planu pracy wychowawcy klasy

-  Wybór Rady Oddziałowych
i reprezentanta do Rady Rodziców.

2.

Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.

9 października 2017r.


-  Informacje o ocenach
i postępach uczniów
w nauce i zachowaniu

-  Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w okresie
1 września 2017r. –
9 października 2017r.

3.

Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.

6 listopada 2017r.


-  Informacje o ocenach
i postępach uczniów
w nauce i zachowaniu.

-  Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w okresie
1 września 2017r. –
6 listopada 2017r.

4.

Zebranie
z wychowawcą klasy – śródroczna „wywiadówka”
i konsultacje
z nauczycielami.

4 grudnia 2017r.


- Informacje wychowawcy klasy dot. bieżących spraw wychowawczo – opiekuńczych oraz postępach uczniów
w nauce i zachowaniu.

- Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w okresie
1 września 2017r.
– 4 grudnia 2017r.

5.

 Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.

8 stycznia 2018r.


- Informacje o ocenach
  bieżących uzyskanych
  przez uczniów w I półroczu
  roku szkolnego 2017/2018
  oraz o przewidywanych dla
  uczniów śródrocznych
  ocenach klasyfikacyjnych
  z zajęć edukacyjnych
  i zachowania.

6.

Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.

25 stycznia 2018r.


 - Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze 2017/2018.

7.

Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.


12 marca 2018r.


-  Informacje o ocenach
i postępach uczniów
w nauce i zachowaniu.

-  Informacje o ocenach bieżących uzyskanych przez uczniów w okresie
12 lutego 2018r. –
12 marca 2018r.

8.

Zebranie
z wychowawcą klasy - śródroczna wywiadówka. Konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.

23 kwietnia 2018r.


-  Informacje wychowawcy klasy dot. bieżących spraw o ocenach wychoawczo-opiekuńczych oraz postępach uczniów
w nauce i zachowaniu.

 -  Informacje o ocenach
  bieżących uzyskanych
  przez uczniów w okresie
  12 lutego 2018r. –
  23 kwietnia 2018r.

9.

Zebranie
z wychowawcą klasy
i konsultacje
z nauczycielami „Otwarty poniedziałek”.

28 maja 2018r.


-  Informacje
o przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnychz zajęć edukacyjnych
i zachowania.

-  Realizacja planu wychowawcy klasy za rok szk. 2017/2018.

10.

Spotkanie
z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w klasie I
od 1 września 2018r.

4 czerwca 2018r.


-  Jak przygotować dziecko do nauki w szkole?

  

 
Copyright © 2017 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla templates
Joomla templates, business web hosting.

Reforma Edukacji

dobraszkola

reformaedukacji.men.gov.pl

Dzisiaj jest Niedziela. 24 września 2017. Imieniny obchodzą Gerard, Gerarda, Gerhard, Maria, Teodor, Tomir, Uniegost.
losowe_zdjecie_1.jpg

Z zeszytu ucznia

Cała klasa nie odrobiła pracy domowej. Na pytanie dlaczego, odpowiedzieli: myśleliśmy, że tak tylko pan żartował.

Kto jest Online?

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości